Awtomatiske formatěrowanje na wubrany celowy wobceŕk nałožyś

Wužywajśo funkciju awtomatiskego formata, aby format malsnje na wubrany celowy wobceŕk nałožył.

Awtomatiski format na wubrany celowy wobceŕk nałožyś

  1. Wubjeŕśo celowy wobceŕk, na kótaryž se ma pśedłoga awtomatiskego formata nałožyś. Wobceŕk musy nanejmjenjej 3 słupy a 3 smužki wjeliki byś.

  2. Pśejźćo k Format – Pśedłogi awtomatiskego formata…, aby dialog Awtomatiski format wócynił.

  3. Wubjeŕśo w lisćinje Format pśedłogu awtomatiskego formata, kótaraž se ma wužywaś.

  4. Wubjeŕśo we wótrězku Formatěrowanje, kótare kakosći z pśedłogi awtomatiskego formata maju se na wubrany celowy wobceŕk nałožyś.

  5. Klikniśo na W pórěźe, aby pśedłogu awtomatiskego formata nałožył a zacyńśo dialog.

Symbol za Notica

Jolic se barwa celowego wopśimjeśa njezměnja, zawěsććo, až Naglěd – Gódnoty wuzwignuś jo znjemožnjony.


Nowu pśedłogu awtomatiskego formata definěrowaś

  1. Formatěrujśo w tabeli Calc celowy wobceŕk z nanejmjenjej 4 słupami a 4 smužkami, kótaryž se ma ako model za napóranje noweje pśedłogi awtomatiskego formata słužyś.

  2. Wubjeŕśo celowy wobceŕk, kótaryž jo se formatěrował w pjerwjejšnem kšacu a pśejźćo k Format – Pśedłogi awtomatiskego formata….

  3. Klikniśo na Pśidaś.

  4. Zapódajśo mě za pśedłogu awtomatiskego formata do póla dialoga Awtomatiski format pśidaś.

  5. Klikniśo na W pórěźe a zacyńśo dialog.

note

Nowe pśedłogi awtomatiskego formata, kótarež su se napórali z górjejce naspomnjetymi kšacami, daju se na kuždu dataju LibreOffice Calc nałožyś. Togodla njejsu na dataju wobgranicowane, źož jo se pśedłoga napórała.


Pšosym pódprějśo nas!