Wobchadanje z proznymi celami

W staršych wersijach softwary prozne cele we wěstych kontekstach musali licba 0 abo prozny znamuškowy rjeśazk w drugich byś, mimo w direktnem pśirownanju, źož wuslědk =A1=0 resp. =A1="" jo był pśecej TRUE (WĚRNY), jolic A1 jo był prozny. Proznosć se něnto pśiroźujo, daniž se njewužywa. Togodla stej =WPOKAZ(…)=0 a =WPOKAZ(…)="" TRUE (WĚRNY), jolic se pokaz na proznu celu póśěgujo.

Jadnory póśěg na proznu celu se hyšći ako licba 0 pokazujo, ale njetrjeba numeriskego typa byś. Togodla pśirownanja z referěrujuceju celu ako wótcakane funkcioněruju.

Za slědujuce pśikłady A1 licbu wopśimujo, B1 jo prozny, C1 póśěg na B1 wopśimujo:

Pad

Formula

Wuslědki a komentary

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Pokazujo 0

=B1=0

WĚRNY

=B1=""

WĚRNY

=C1=0

WĚRNY

=C1=""

WĚRNY (do togo WOPAK)

=JOLICBA(B1)

WOPAK

=JOLICBA(C1)

WOPAK (do togo WĚRNY)

=JOLICBA(WPOKAZ(1;A1:C1;2))

WOPAK(B1)

=JOLICBA(WPOKAZ(1;A1:C1;3))

WOPAK (C1, do togo WĚRNY)

=JOTEKST(B1)

WOPAK

=JOTEKST(C1)

WĚRNY

=JOTEKST(WPOKAZ(1;A1:C1;2))

WOPAK (B1, do togo WĚRNY)

=JOTEKST(WPOKAZ(1;A1:C1;3))

WOPAK(C1)

=JOPROZNY(B1)

WĚRNY

=JOPROZNY(C1)

WĚRNY

=JOPROZNY(WPOKAZ(1;A1:C1;2))

WĚRNY (B1, do togo WOPAK)

=JOPROZNY(WPOKAZ(1;A1:C1;3))

WOPAK(C1)


Symbol za Notica

Źiwajśo na to, až se Microsoft Excel hynac zaźaržujo a pśecej licbu ako wuslědk póśěga na proznu celu abo na formulowu celu, kótarejež wuslědk jo prozna cela, wrośa. Na pśikład:


Pad

Formula

Wuslědki a komentary

A1: <prozny>

B1: =A1

Pokazujo 0, ale jo jano póśěg na proznu celu.

=JOLICBA(A1)

WOPAK

=JOTEKST(A1)

WOPAK

=A1=0

WĚRNY

=A1=""

WĚRNY

=JOLICBA(B1)

WOPAK (Microsoft Excel: WĚRNY)

=JOTEKST(B1)

WOPAK

=B1=0

WĚRNY

=B1=""

WĚRNY (Microsoft Excel: WOPAK)

C1: =WPOKAZ(…) z wuslědkom prozneje cele

pokazujo prozny (Microsoft Excel: pokazujo 0)

=JOLICBA(WPOKAZ(…))

WOPAK

=JOTEKST(WPOKAZ(…))

WOPAK

=JOLICBA(C1)

WOPAK (Microsoft Excel: WĚRNY)

=JOTEKST(C1)

WOPAK


Pšosym pódprějśo nas!