Zasajźiś

Klikniśo na šypku pódla symbola, aby symbolowu rědku Zasajźiś wócynił, źož móžośo grafiki a wósebne znamuška do aktualneje tabele zasajźiś.

Symbol w rědce Rědy:

Symbol za Zasajźiś

Zasajźiś

Móžośo slědujuce symbole wubraś:

Znosujucy se wobłuk

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Symbol za Znosujucy se wobłuk

Znosujucy se wobłuk

Wósebne znamuško

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Symbol za Wósebne znamuško

Wósebne znamuško

Z dataje

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Symbol za Wobraz

Wobraz

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Symbol za Medije

Medije / Awdio abo Wideo

Formula

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Symbol za Formulowy objekt

Formulowy objekt zasajźiś

Diagram

Symbol za Diagram

Diagram

OLE-Objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Symbol za OLE-objekt

OLE-objekt

Pšosym pódprějśo nas!