Pivot Table

Opens a dialog where you can select the source for your pivot table, and then create your table.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela….

Wubjeŕśo Daty – Pivotowa tabela – Zasajźiś abo wobźěłaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pivotowa tabela.

Wubjeŕśo Daty – Pivotowa tabela.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pivotowa tabela

Pivotowa tabela


Selection

Select a data source for the pivot table.

Current Selection

Uses the selected cells as the data source for the pivot table.

note

The data columns in the pivot table use the same number format as the first data row in the current selection.


Data source registered in LibreOffice

Uses a table or query in a database that is registered in LibreOffice as the data source for the pivot table.

External source/interface

Opens the External Source dialog where you can select the OLAP data source for the pivot table.

Pivot table dialog

Pšosym pódprějśo nas!