Ungroup

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Daty – Kupki a rozrědowanje – Kupku wótpóraś….

+F12

Klikniśo w symbolowej rědce Rědy na

Symbol za Kupku wótpóraś

Kupku wótpóraś


Deactivate for

Rows

Removes selected rows from a group.

Columns

Removes selected columns from a group.

Pšosym pódprějśo nas!