Multiple Operations

Applies the same formula to different cells, but with different parameter values.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Daty – Někotare operacije.


Někotare operacije nałožyś

note

The Row or Column box must contain a reference to the first cell of the selected range.


note

If you export a spreadsheet containing multiple operations to Microsoft Excel, the location of the cells containing the formula must be fully defined relative to the data range.


Defaults

Formulas

Enter the cell references for the cells containing the formulas that you want to use in the multiple operation.

Row

Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the rows in the data table.

Column

Enter the input cell reference that you want to use as a variable for the columns in the data table.

Pómjeńšyś / Pówětšyś

Klikniśo na symbol Pómjeńšyś, aby dialog na wjelikosć zapódawańskego póla pómjeńšył. Jo pón lažčej, póžedany póśěg w tabeli markěrowaś. Symbol se awtomatiski do symbola Pówětšyś pśetwórjujo. Klikniśo na njen, aby dialog na jogo spócetnu wjelikosć wótnowił.

Dialog se awtomatiski miniměruje, gaž z myšku do tabele klikaśo. Gaž tastu myški pušćaśo, se dialog wótnowijo a póśěghowy wobceŕk, kótaryž jo z myšku definěrowany, se w dokumenśe pśez módry ramik wuzwigujo.

Symbol za Pómjeńšyś

Pómjeńšyś

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Pšosym pódprějśo nas!