Reset Filter

Removes the filter from the selected cell range. To enable this command, click inside the cell area where the filter was applied.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Daty – Dalšne filtry – Filter slědk stajiś.

Klikniśo w symbolowej rědce Tabelowe daty na Filter/Sortěrowanje slědk stajiś.

Symbol za Filter/Sortěrowanje slědk stajiś

Filter/Sortěrowanje slědk stajiś


Pšosym pódprějśo nas!