Define Range

Defines a database range based on the selected cells in your sheet.

note

You can only select a rectangular cell range.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Daty – Wobceŕk definěrowaś….


Name

Enter a name for the database range that you want to define, or select an existing name from the list.

Range

Displays the selected cell range.

Pómjeńšyś / Pówětšyś

Klikniśo na symbol Pómjeńšyś, aby dialog na wjelikosć zapódawańskego póla pómjeńšył. Jo pón lažčej, póžedany póśěg w tabeli markěrowaś. Symbol se awtomatiski do symbola Pówětšyś pśetwórjujo. Klikniśo na njen, aby dialog na jogo spócetnu wjelikosć wótnowił.

Dialog se awtomatiski miniměruje, gaž z myšku do tabele klikaśo. Gaž tastu myški pušćaśo, se dialog wótnowijo a póśěghowy wobceŕk, kótaryž jo z myšku definěrowany, se w dokumenśe pśez módry ramik wuzwigujo.

Symbol za Pómjeńšyś

Pómjeńšyś

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Add/Modify

Adds the selected cell range to the database range list, or modifies an existing database range.

Lašowaś

Wulašujo wubrany element abo elementy pó wobkšuśenju.

More >>

Shows additional options.

Pšosym pódprějśo nas!