Add

Adds the current selection to the defined print areas.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki – Pśidaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Śišćaŕski wobceŕk pśidaś.

Wubjeŕśo Śišćaŕski wobceŕk – Pśidaś w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕski wobceŕk pśidaś

Śišćaŕski wobceŕk pśidaś


Pšosym pódprějśo nas!