Clear

Removes the defined print area.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki – Lašowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Śišćaŕske wobceŕki wulašowaś.

Wubjeŕśo Śišćaŕski wobceŕk – Wulašowaś… w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕske wobceŕki wulašowaś

Śišćaŕske wobceŕki wulašowaś


Pšosym pódprějśo nas!