Define

Defines an active cell or selected cell area as the print range.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki – Definěrowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Śišćaŕski wobceŕk.

Wubjeŕśo Śišćaŕske wobceŕki – Definěrowaś w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕski wobceŕk definěrowaś

Šišćaŕski wobceŕk definěrowaś


Pšosym pódprějśo nas!