Define Label Range

Opens a dialog in which you can define a label range.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Pomjenjone wobceŕki abo wuraze… – Pópisanja….


Mjenja ako adresěrowanje spóznaś

The cell contents of a label range can be used like names in formulas - LibreOffice recognizes these names in the same manner that it does the predefined names of the weekdays and months. These names are automatically completed when typed into a formula. In addition, the names defined by label ranges will have priority over names defined by automatically generated ranges.

note

You can set label ranges that contain the same labels on different sheets. LibreOffice first searches the label ranges of the current sheet and, following a failed search, the ranges of other sheets.


Range

Displays the cell reference of each label range. In order to remove a label range from the list box, select it and then click Delete.

Pómjeńšyś / Pówětšyś

Klikniśo na symbol Pómjeńšyś, aby dialog na wjelikosć zapódawańskego póla pómjeńšył. Jo pón lažčej, póžedany póśěg w tabeli markěrowaś. Symbol se awtomatiski do symbola Pówětšyś pśetwórjujo. Klikniśo na njen, aby dialog na jogo spócetnu wjelikosć wótnowił.

Dialog se awtomatiski miniměruje, gaž z myšku do tabele klikaśo. Gaž tastu myški pušćaśo, se dialog wótnowijo a póśěghowy wobceŕk, kótaryž jo z myšku definěrowany, se w dokumenśe pśez módry ramik wuzwigujo.

Symbol za Pómjeńšyś

Pómjeńšyś

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Contains column labels

Includes column labels in the current label range.

Contains row labels

Includes row labels in the current label range.

For data range

Sets the data range for which the selected label range is valid. To modify it, click in the sheet and select another range with the mouse.

Pómjeńšyś / Pówětšyś

Klikniśo na symbol Pómjeńšyś, aby dialog na wjelikosć zapódawańskego póla pómjeńšył. Jo pón lažčej, póžedany póśěg w tabeli markěrowaś. Symbol se awtomatiski do symbola Pówětšyś pśetwórjujo. Klikniśo na njen, aby dialog na jogo spócetnu wjelikosć wótnowił.

Dialog se awtomatiski miniměruje, gaž z myšku do tabele klikaśo. Gaž tastu myški pušćaśo, se dialog wótnowijo a póśěghowy wobceŕk, kótaryž jo z myšku definěrowany, se w dokumenśe pśez módry ramik wuzwigujo.

Symbol za Pómjeńšyś

Pómjeńšyś

Symbol za Pówětšyś

Pówětšyś

Add

Adds the current label range to the list.

Lašowaś

Wulašujo wubrany element abo elementy pó wobkšuśenju.

Pšosym pódprějśo nas!