View Headers

Shows column headers and row headers.

To hide the column and row headers, unmark this menu entry.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Głowowe smužki pokazaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Głowowe smužki

Wubjeŕśo Głowowe smužki pokazaś w meniju Naglěd rejtarika Naglěd.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Głowowe smužki

Głowowe smužki pokazaś


You can also set the view of the column and row headers in - LibreOffice Calc - View.

Pšosym pódprějśo nas!