Column Break

Removes a manual column break to the left of the active cell.

Position the cursor in the cell to the right of the column break indicated by a vertical line and choose Sheet - Delete Page Break - Column Break. The manual column break is removed.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka wulašowaś – Łamanje słupa.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Łamanje słupa w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.


Pšosym pódprějśo nas!