Row Break

Removes the manual row break above the active cell.

Position the cursor in a cell directly below the row break indicated by a horizontal line and choose Sheet - Delete Page Break - Row Break. The manual row break is removed.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka wulašowaś – Łamanje smužki.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Łamanje smužki w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.


Pšosym pódprějśo nas!