Meni Tabela

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Typy celowych póśěgow změniś.

Z tastatury:

F4

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu schowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Tabelu schowaś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu schowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu schowaś

Tabelu schowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu pokazaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Tabelu pokazaś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu pokazaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu pokazaś

Tabelu pokazaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu pódwójś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu pódwójś

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu pódwójś

Tabelu pódwójś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Barwa tabelowego rejtarika.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Rejtarikowa barwa

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Barwa tabelowego rejtarika

Barwa tabelowego rejtarika

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu pśemjeniś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Tabelu pśemjeniś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu pśemjeniś

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu pśemjeniś

Tabelu pśemjeniś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu wulašowaś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu wulašowaś

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu wulašowaś

Tabelu wulašowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu na kóńcu zasajźiś….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu zasajźiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Tabelu zasajźiś.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabelu zasajźiś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu zasajźiś

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu zasajźiś

Tabelu zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu pśesunuś abo kopěrowaś….

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu pśesunuś abo kopěrowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu pśesunuś abo kopěrowaś

Tabelu pśesunuś abo kopěrowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Tabelu šćitaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Tabelu šćitaś

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu šćitaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu šćitaś

Tabelu šćitaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelowe tšojenja.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Tabelowe tšojenja.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelowe tšojenja

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelowe tšojenja

Tabelowe tšojenja

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Smužki zasajźiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Smužka.

Wubjeŕśo Wugótowanje – Smužka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužku zasajźiś

Smužku zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Słupy zasajźiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Słup.

Wubjeŕśo Wugótowanje – Słup.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Słup zasajźiś

Słupy zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka zasajźiś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka zasajźiś – Łamanje smužki.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Łamanje smužki w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Łamanje smužki zasajźiś

Łamanje smužki zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka zasajźiś – Łamanje słupa.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Łamanje słupa w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Łamanje słupa zasajźiś

Łamanje słupa zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka wulašowaś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka wulašowaś – Łamanje smužki.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Łamanje smužki w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Łamanje boka wulašowaś – Łamanje słupa.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Łamanje słupa w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Celowe komentary.

Wubjeŕśo Tabela – Celowe komentary – Komentar wobźěłaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Celowe komentary – Komentar schowaś

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Komentar schowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Komentar schowaś

Komentar schowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Celowe komentary – Komentar pokazaś

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Komentar pokazaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Komentar pokazaś

Komentar pokazaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Celowe komentary – Komentar wulašowaś

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Komentar wualšowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Komentar wulašowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Komentar wulašowaś

Komentar wulašowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Celowe komentary – Wšykne komentary wulašowaś

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Wšykne komentary wulašowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wšykne komentary wulašowaś

Wšykne komentary wulašowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Nawigěrowaś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Nawigěrowaś – K pśiducej tabeli.

Z tastatury:

+ tabulator (↹)

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Nawigěrowaś – K pjerwjejšnej tabeli.

Z tastatury:

+ Umsch (⌘) + tabulator (↹)

Pšosym pódprějśo nas!