Meni Format

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Škrickowe linije.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Škrickowe linije w celi ze škrickowymi linijami.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Škrickowe linije w meniju Daty rejtarika Daty.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tabelowa drastwa.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Tabelowa drastwa.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Drastwy

Drastwy wubraś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Licbowy format.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start.

Z bocnice:

Wužywajśo wótrězk Licbowy format bocnice Kakosći.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Cele….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Cele formatěrowaś….

Z tastatury:

Tłocćo +1.

Wubjeŕśo Format – Cele… – Rejtarik: Celowy šćit.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format - Smužki

Wubjeŕśo Format - Smužki – Optimalna wusokosć….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Smužki – Schowaś.

Wubjeŕśo Format – Słupy – Schowaś.

Z kontekstowego menija:

Klikniśo na smužkowe głowy, kótarež se maju wubraś a wubjeŕśo Smužki schowaś.

Klikniśo na słupowe głowy, kótarež se maju wubraś a wubjeŕśo Słupy schowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Smužka – Smužki schowaś.

Wubjeŕśo Start – Słup – Słupy schowaś.

Wubjeŕśo Wugótowanje – Smužka – Smužki schowaś.

Wubjeŕśo Wugótowanje – Słup – Słupy schowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužki schowaś

Smužki schowaś

Symbol za Słupy schowaś

Słupy schowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Smužki – Pokazaś.

Wubjeŕśo Format – Słupy – Pokazaś.

Z kontekstowego menija:

Klikniśo na smužkowe głowy, kótarež se maju wubraś a wubjeŕśo Smužki pokazaś.

Klikniśo na słupowe głowy, kótarež se maju wubraś a wubjeŕśo Słupy pokazaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Smužka – Smužki pokazaś.

Wubjeŕśo Start – Słup – Słupy pokazaś.

Wubjeŕśo Wugótowanje – Smužka – Smužki pokazaś.

Wubjeŕśo Wugótowanje – Słup – Słupy pokazaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužki pokazaś

Smužki pokazaś

Symbol za Słupy pokazaś

Słupy pokazaś

Wubjeŕśo Format – Słupy

Wubjeŕśo Format – Słupy – Optimalna šyrokosć….

Klikniśo dwójcy na pšawe źěleńske znamuško w słupowych głowach.

Wubjeŕśo Tabela.

Wubjeŕśo Format - Pśedłoga boka…

Wubjeŕśo Format – Pśedłoga boka… – Rejtarik: Tabela.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje.

Wubjeŕśo Śišćaŕske wobceŕki w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕske wobceŕki

Śišćaŕske wobceŕki

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki – Definěrowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Śišćaŕski wobceŕk.

Wubjeŕśo Śišćaŕske wobceŕki – Definěrowaś w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕski wobceŕk definěrowaś

Šišćaŕski wobceŕk definěrowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki – Pśidaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Śišćaŕski wobceŕk pśidaś.

Wubjeŕśo Śišćaŕski wobceŕk – Pśidaś w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕski wobceŕk pśidaś

Śišćaŕski wobceŕk pśidaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki – Lašowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Śišćaŕske wobceŕki wulašowaś.

Wubjeŕśo Śišćaŕski wobceŕk – Wulašowaś… w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕske wobceŕki wulašowaś

Śišćaŕske wobceŕki wulašowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Śišćaŕske wobceŕki – Wobźěłaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Wobźěłaś.

Wubjeŕśo Śišćaŕski wobceŕk – Wobźěłaś… w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕske wobceŕki wobźěłaś

Śišćaŕske wobceŕki wobźěłaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wuměnjone formatěrowanje – Wuměnjenje….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Wuměnjone formatěrowanje – Wuměnjenje….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wuměnjone formatěrowanje – Wuměnjenje…

Wuměnjone formatěrowanje

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wuměnjone formatěrowanje – Barwna skala…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Wuměnjone formatěrowanje – Barwna skala….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Barwna skala

Barwowa skala

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wuměnjone formatěrowanje – Datowa rědka…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Wuměnjone formatěrowanje – Datowa rědka….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Datowa rědka…

Datowa rědka

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wuměnjone formatěrowanje – Symbolowa sajźba…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Wuměnjone formatěrowanje – Symbolowa sajźba….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Symbolowa sajźba

Symbolowa sajźba

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wuměnjone formatěrowanje – Datum…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Wuměnjone formatěrowanje – Datum….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Datum…

Datum

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Wuměnjone formatěrowanje – Zastojaś…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Start – Wuměnjone formatěrowanje – Zastojaś….

Pšosym pódprějśo nas!