Meni Zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Głowowe a nogowe smužki….

Wubjeŕśo rejtarik Format – Pśedłoga boka… – Głowowa (abo Nogowa smužka) a klikniśo na Wobźěłaś….

Wubjeŕśo Pśedłogi – Pśedłogi zastojaś – Pśedłogi boka, wócyńśo kontekstowy meni pśedłogi boka, wubjeŕśo Pśedłogu wobźěłaś… – Głowowa smužka (abo Nogowa smužka) a klikniśo na Wobźěłaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Głowowe a nogowe smužki.

Wubjeŕśo rejtarik Wugótowanje – Format boka… – Głowowa (abo Nogowa smužka) a klikniśo na Wobźěłaś….

Wubjeŕśo Głowowe a nogowe smužki w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Głowowe a nogowe smužki

Głowowe a nogowe smužki

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Datum.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo –Tabelowe mě.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dokumentowy titel.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Datum.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Tabelowe mě.

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pólo – Dokumentowy titel.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Cas.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Póla – Cas.

Wubjeŕśo Cas w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cas zasajźiś

Cas zasajźiś

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + ; (semikolon)

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Datum.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Póla – Datum.

Wubjeŕśo Datum w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Datum zasajźiś

Datum zasajźiś

Z tastatury:

+ ; (semikolon)

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Škrickowa linija.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Škrickowe linije – Škrickowe linije.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Škrickowe linije – Škrickowe linije w meniju Daty rejtarika Daty.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele zasajźiś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Cele zasajźiś….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele zasajźiś

Cele zasajźiś

Z tastatury:

+ "+"

Symbol

Cele dołoj zasajźiś

Symbol

Cele napšawo zasajźiś

Symbol

Smužki zasajźiś

Symbol

Słupy zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Tabelu z dataje zasajźiś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabelu zasajźiś… – Z dataje

Wubjeŕśo Tabelu z dataje zasajźiś w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wubjeŕśo Tabelu zasajźiś… – Z dataje

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabelu z dataje zasajźiś

Tabelu z dataje zasajźiś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Funkcija….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Funkcija… w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Funkciski asistent

Funkciski asistent

Z tastatury:

+ F2

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Datowa banka

Wubjeŕśo Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Datum a cas.

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Financielne

Zasajźiś – Funkcija…n – Kategorija Informacije

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Logiske

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Matematiske

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Pólna wariabla

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Statistiske

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Tekst

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Tabelowy dokument

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Dodank

Zasajźiś – Funkcija… – Kategorija Dodank

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pomjenjony wobceŕk abo wuraz….

Wubjeŕśo Tabela – Pomjenjony wobceŕk abo wuraz.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Eksterne zwězanja….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Daty – Eksterne zwězanja….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Eksterne zwězanja

Eksterne zwězanja

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Pomjenjone wobceŕki a wuraze – Zastojaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Mjenja zastojaś….

Wubjeŕśo Daty – Mjenja zastojaś….

Wubjeŕśo Zastojaś… w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Mjenja zastojaś

Mjenja zastojaś

Z tastatury:

+ F3

Dalšne

Wubjeŕśo we wuběrańskem pólu w mjenjowem pólu formuloweje rědki Mjenja zastojaś….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Pomjenjony wobceŕk a wuraz – Definěrowaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Mě definěrowaś….

Wubjeŕśo Daty – Mě definěrowaś….

Wubjeŕśo Definěrowaś… w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Mě definěrowaś

Mě definěrowaś

Dalšne

Zasajźćo do mjenjowego póla formuloweje rědki mě za wubrany celowy wobceŕk a tłocćo na Enter.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Pomjenjony wobceŕki a wuraze.

Wubjeŕśo Tabela – Pomjenjone wobceŕki abo wuraze… – Zasajźiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pomjenone wobceŕki a wuraze w meniju Zasajźiś rejtarika Zasajźiś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Pomjenjone wobceŕki abo wuraze… – Napóraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Pomjenjone wobceŕki abo wuraze… – Pópisanja….

Pšosym pódprějśo nas!