Meni Naglěd

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Kśidnowe linije pokazaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Linije kśidna pokazaś

Wubjeŕśo Linije kśidna pokazaś w meniju Naglěd rejtarika Naglěd.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Linije kśidna pokazaś

Linije kśidna pokazaś

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Linije kśidna pokazaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Głowowe smužki pokazaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Głowowe smužki

Wubjeŕśo Głowowe smužki pokazaś w meniju Naglěd rejtarika Naglěd.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Głowowe smužki

Głowowe smužki pokazaś

Z menijoweje rědki:

Wujbeŕśo Naglěd – Gódnotoy wuzwignuś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Gódnoty wuzwignuś

Wubjeŕśo Gódnoty wuzwignuś w meniju Naglěd rejtarika Naglěd.

Symbol za Gódnoty wuzwignuś

Gódnoty wuzwignuś

Z tastatury:

+F8

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Formulowa rědka.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Formulowa rědka

Wubjeŕśo Formulowa rědka w meniju Naglěd rejtarika Naglěd .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Formulowa rědka

Formulowa rědka

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Łamanje boka.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Łamanje boka

Wubjeŕśo Łamanje boka w meniju Naglěd rejtarika Naglěd .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Łamanje boka

Łamanje boka

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Normalny

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Normalny naglěd

Wubjeŕśo Wugótowanje – Normalny naglěd

Wubjeŕśo Normalny w meniju Naglěd rejtarika Naglěd .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Normalny naglěd

Normalny naglěd

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Indikator schowaneje smužki/schowanego słupa.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Formulu pokazaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Formulu pokazaś

Wubjeŕśo Formulu pokazaś w meniju Naglěd rejtarika Naglěd .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Formulu pokazaś

Formulu pokazaś

Z tastatury:

+ `

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Lisćina funkcijow.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Lisćina funkcijow

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Funkcije

Funkcije

Z bocnice:

Wubjeŕśo Funkcije.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Wokno rozdźěliś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Wokno rozdźěliś

Wubjeŕśo Wokno rozdźěliś w meniju Naglěd rejtarika Naglěd .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wokno rozdźěliś

Wokno rozdźěliś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Smužki a słupy fiksěrowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Wobłuki fiksěrowaś – Smužki a słupy fiksěrowaś

Wubjeŕśo Smužki a słupy fiksěrowaś w meniju Naglěd rejtarika Naglěd.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužki a słupy fiksěrowaś

Smužki a słupy fiksěrowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Cele fiksěrowaś – Prědny słup fiksěrowaś

Wubjeŕśo Naglěd – Cele fiksěrowaś – Prědnu smužku fiksěrowaś

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Naglěd – Wobłuki fiksěrowaś – Prědny słup fiksěrowaś

Wubjeŕśo Naglěd – Wobłuki fiksěrowaś – Prědnu smužku fiksěrowaś

Pšosym pódprějśo nas!