Meni Wobźěłaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wubraś

Wubraś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Wšykne tabele wubraś.

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Wócyńśo kontekstowy meni tabelowego rejtarika a wubjeŕśo Wšykne tabele wubraś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wšykne tabele wubraś

Wšykne tabele wubraś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Tabele wubraś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tabele wubraś

Tabele wubraś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Až do pśiduceje tabele wubraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Až do pjerwjejšneje tabele wubraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Smužku wubraś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Smužku wubraś w meniju Start rejtarika Start.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužku wubraś

Smužku wubraś

Z tastatury:

Umsch (⇧) + prozna tasta

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Słup wubraś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Słup wubraś w meniju Start rejtarika Start.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Słup wubraś

Słup wubraś

Z tastatury:

+ prozna tasta

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Datowy wobceŕk wubraś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Datowy wobceŕk wubraś w meniju Start rejtarika Start.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Datowy wobceŕk wubraś

Datowy wobceŕk wubraś

Z tastatury:

+ * (gwězdka)

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Nješćitane cele wubraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Widobne smužki wubraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Wubraś – Widobne słupy wubraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Modus celowego wobźěłanja.

Z tastatury:

F2

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś – Dołoj wupołniś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Dołoj wupołniś

Dołoj wupołniś

Z tastatury:

+ + D

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś – Napšawo wupołniś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Napšawo wupołniś

Napšawo wupołniś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś – Górjej wupołniś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Górjej wupołniś

Górjej wupołniś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś – Nalěwo wupołniś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Nalěwo wupołniś

Nalěwo wupołniś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś – Tabele wupołniś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś – Rědy wupołniś….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wupołniś – Pśipadnu licbu wupołniś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wuprozniś….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wopśimjeśe wulašowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele wuprozniś

Cele wuprozniś

Z tastatury:

Slědktasta

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Cele wulašowaś….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Cele wulašowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wulašowaś w meniju Wugótowanje rejtarika Wugótowanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele wulašowaś

Cele wulašowaś

Z tastatury:

+ "-"

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Celowy šćit, aby tabelowy šćit z aktualnymi nastajenjami celowego šćita aktiwěrował.

Pšosym pódprějśo nas!