Dialog eksportěrowaś

Toś ten pśikaz dialog „Składowaś ako“ w dialogowem editorje wuwołujo, aby aktualny dialog BASIC eksportěrował.

Symbol za Eksportěrowaś

Dialog Eksportěrowaś

Pšosym pódprějśo nas!