Kompilěrowaś

Kompilěrujo makro Basic. Musyśo makro kompilěrowaś, za tym až sćo jo změnił, abo jolic makro jadnotliwe abo procedurowe kšace wužywa.

Symbol za Kompilěrowaś

Kompilěrowaś

Pšosym pódprějśo nas!