Biblioteki pśipowjesyś

Pytajśo biblioteku LibreOffice Basic, kótaruž cośo aktualnej lisćinje pśidaś a klikniśo pón na Wócyniś.

Datajowe mě:

Zapódajśo mě abo sćažku do biblioteki, kótaruž cośo pśipowjesyś. Móžośo teke biblioteku z lisćiny wubraś.

Nastajenja

Ako referencu zasajźiś (jano za cytanje)

Pśidawa wubranu biblioteku ako pśeśiwo pisanjeju šćitanu dataju. Biblioteka se kuždy raz znowego zacytajo, gaž LibreOffice startujośo.

Eksistěrujuce biblioteki wuměniś

Wuměnijo biblioteku, kótaraž ma samske mě ako aktualna biblioteka.

Pšosym pódprějśo nas!