Makro

Wócynja dialog Makro, źož móžośo makra LibreOffice Basic napóraś, wobźěłaś, zastojaś a wuwjasć.

Mě makra

Pokazujo mě wubranego makra. Aby mě makra napórał abo změnił, zapódajśo how mě.

Makro z / Makro składowaś w

Nalicyjo biblioteki a module, źož móžośo swóje makra wócyniś abo składowaś. Aby makro z wěstym dokumentom składował, wócyńśo dokument a pón toś ten dialog.

Wuwjasć / Składowaś

Wuwjeźo aktualne makro abo składujo jo.

Pśipokazaś

Wócynja dialog Přiměrić, źož móžośo menijowemu pśikazoju, symbolowej rědce abo tšojenjeju wubrane makro pśipokazaś.

Wobźěłaś

Startujo editor LibreOffice Basic a wócynja wubrane makro za wobźěłowanje.

Nowy/Lašowaś

Napórajo nowe makro abo lašujo wubrane makro.

Aby nowe makro napórał, wubjeŕśo modul „Standard“ w lisćinje Makro z a klikniśo pón na Nowy.

Aby makro wulašował, wubjeŕśo jo a klikniśo pón na Wulašowaś.

Zastojaś

Wócynja dialogMakro zastojaś, źož móžośo nowe makrowe module, dialogi a biblioteki pśidaś abo eksistěrujuce wobźěłaś abo wulašowaś.

Modul/Dialog

Nalicyjo eksistěrujuce makra a dialogi.

Móžośo modul abo dialog mjazy bibliotekami śěgnuś a pušćiś.

Aby dialog abo modul kopěrował, źaržćo tastu tłoconu, mjaztym až śěgaśo a pušćijośo.

Wobźěłaś

Wócynja wubrane makro abo wubrany dialog za wobźěłowanje.

Nowy

Napórajo nowy modul.

Napórajo nowy dialog.

Rejtarik Biblioteki

Zmóžnja wam makrowe biblioteki zastojaś.

Městno

Wubjeŕśo městno, kótarež makrowe biblioteki wopśimujo, kótarež cośo zastojaś.

Biblioteka

Nalicyjo makrowe biblioteki na wubranem městnje.

Wobźěłaś

Wócynja editor LibreOffice Basic, aby mógał wubranu biblioteku změniś.

Gronidło

Pśipokazujo abo wobźěłujo gronidło za wubranu biblioteku. Biblioteki „Standard“ njamógu gronidło měś.

Nowy

Napórajo nowu biblioteku.

Zapódajśo mě za nowy modul, dialog abo nowu biblioteku.

Pśipowjesyś

Pytajśo biblioteku LibreOffice Basic, kótaruž cośo aktualnej lisćinje pśidaś a klikniśo pón na Wócyniś.

Pšosym pódprějśo nas!