LibreOffice Pomoc skriptow Python

LibreOffice pśez LibreOffice Software Development Kit (SDK) nałožeńske programěrowańske zwězowańske městno (Application Programming Interface, API) bitujo, kótarež wóźenje komponentow LibreOffice z rozdźělnymi programěrowańskimi rěcami zmóžnja. Za dalšne informacije wó API LibreOffice a Software Development Kit (SDK) woglědajśo se k https://api.libreoffice.org (engelski).

Toś ten wótrězk pomocy nejběžnjejše skriptowe funkcije Python za LibreOffice. Za pódrobnjejše informacije cytajśo pšosym Designing & Developing Python Applications (engelski) we wikiju.

Ze skriptymi Python w LibreOffice źěłaś

Aby skripty Python wuwjadł, wubjeŕśo Rědy – Makra – Makro wuwjasć…. Móžośo skripty ze swójim nejlubšym editorom wobźěłaś. Skripty Python su na wšakich, dołojce naspomnjonych městnach. Móžośo se programowe pśikłady za makra woglědaś, kótarež znaglědnjaju, kak interaktiwna konsola w LibreOffice funkcioněrujo.

Assigning Scripts in LibreOffice

Integrated Development Environment (IDE) za Python konfigurěrowaś

Organizacija a městno skriptow Python

Interaktiwnu konsolu Python wuwjasć

Programěrowanje ze skriptami Python

programěrowańske pśikłady Python

Makra Basic z Python wuwołaś

Creating Python Scripts with ScriptForge

Module LibreOffice Python

modul msgbox

modul scriptforge

modul uno

Pomoc wó toś tej pomocy

Pomoc se na standardne nastajenja programa na systemje póśěgujo, kótaryž teke swóje standardne nastajenja wužywa. Wopisanja barwow, akcije myški abo druge konfigurěrujobne elementy mógu se za waš program a system rozeznawaś.

Pšosym pódprějśo nas!