Dialog Basic napóraś

  1. Wubjeŕśo Rědy – Makro – Dialogi zastojaś… a klikniśo pón na Nowy….

  2. Zapódajśo mě za dialog a klikniśo na W pórěźe. Aby dialog pózdźej pśemjenił, klikniśo z pšaweju tastu na rejtarik a wubjeŕśo Pśemjenjowaś.

  3. Klikniśo na Wobźěłaś. Dialogowy editor Basic se z proznym dialogom wócynja.

  4. Jolic rědku rědow njewiźiśo, klikniśo na šypku pódla symbola Wóźeńske elementy zasajźiś, aby rědku rědow wócynił.

  5. Klikniśo na rěd a śěgniśo pón w dialogu, aby wóźeński element napórał.

Pšosym pódprějśo nas!