Tekstobjektlinje

Indeholder formateringskommandoer for tekst, der er indeholdt i et tegneobjekt. Værktøjslinjen Tekstobjekt fremkommer, når du dobbeltklikker inde i et tegneobjekt.

Skrifttypenavn

Giver dig mulighed for at vælge et skrifttypenavn fra listen eller indtaste et skrifttypenavn direkte.

Du kan indtaste flere skrifttyper adskilt af semikoloner. LibreOffice bruger hver navngiven skrifttype i rækkefølge, hvis de foregående skrifttyper ikke er tilgængelige.

Ikon

Skrifttypenavn

Skriftstørrelse

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige skriftstørrelser fra listen eller at indtaste en størrelse manuelt.

Fed

Gør den markerede tekst fed. Hvis markøren er inde i et ord, bliver hele ordet med fed skrift. Hvis markeringen eller ordet allerede er med fed skrift, fjernes formateringen.

Ikonet Fed

Fed

Kursiv

Gør den valgte tekst kursiv. Hvis markøren er inde i et ord, så bliver hele ordet kursiv. Hvis markeringen eller ordet allerede er kursivt, så fjernes formateringen.

Ikonet Kursiv

Kursiv

Understreg

Understreger eller fjerner understregning fra den valgte tekst.

Ikonet Understreg

Understreg

Hævet skrift

Formindsker skriftstørrelsen på den valgte tekst og løfter den fra grundlinjen.

Icon Superscript

Hævet skrift

Sænket skrift

Formindsker skriftstørrelsen på den valgte tekst og sænker den under grundlinjen.

Icon Subscript

Sænket skrift

Venstre

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Venstrejusteret

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

Højre

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Højrejusteret

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Lige margener

Understøttelse af asiatiske sprog

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Tekst fra venstre mod højre

Angiver den vandrette retning for teksten.

ikonet Tekstretning fra venstre mod højre

Tekstretning fra venstre mod højre

Tekst løber oppefra og ned

Bestemmer tekstens lodrette retning.

ikonet Tekstretning fra øverst til nederst

Tekstretning oppefra og ned

Marker alt

Markerer hele indholdet af den aktuelle fil, ramme eller tekstobjekt.

Icon Select All

Markér alt

Tegn

Ændrer skrifttypen og skrifttypens formatering for de valgte tegn.

Icon Character

Tegn

Afsnit

Her kan du definere indrykning, afstand, justering og linjeafstand for det aktuelle afsnit.

Ikonet Agsnit

Afsnit

Støt os venligst!