Rammelinje

Når en ramme er valgt, giver Rammelinjen de vigtigste funktioner for formatering og placering af rammen.

Sæt afsnitstypografi

Tildeler en typografi til det aktuelle afsnit, udvalgte afsnit, eller til et valgt objekt.

Sæt afsnitstypografi

Sæt afsnitstypografi

Deaktiver ombrydning

Placerer objektet på en selvstændig linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke på objektets sider.

Du kan også vælge denne indstilling på fanebladet Ombrydning.

Ombrydning deaktiveret-ikonet

Deaktiver ombrydning

Aktiver ombrydning

Ombryder tekst på alle fire sider af objektets rammekant.

Dette ikon repræsenterer indstillingen Sideombrydning på fanebladet Ombrydning.

Ombrydning aktiveret-ikonet

Aktiver ombrydning

Gennemgående ombrydning

Placerer objektet foran teksten.

Du kan også definere denne indstilling på fanebladet Ombrydning.

Gennemgående ombrydning-ikonet

Gennemgående ombrydning

Venstrejusteret

Venstrejusterer kanterne på de valgte objekter. Hvis der kun er valgt et objekt i Draw eller Impress, bliver objektets venstre kant justeret til venstre sidemargen.

Ikonet Venstre

Venstre

Centrer vandret

Centrerer de valgte objekter vandret. Hvis der kun er markeret et objekt i Draw eller Impress, vil midten af objektet blive justeret til det vandrette midtpunkt på siden.

Ikonet Centreret

Centreret

Højrejusteret

Højrejusterer kanterne af de valgte objekter. Hvis der kun er markeret et objekt i Impress eller Draw, bliver objektets højre kant justeret til sidens højremargen.

Ikonet Højre

Højre

Juster til toppen

Justerer den øverste kant af de valgte objekter vandret. Hvis der kun er markeret et objekt i Draw eller Impress, bliver den øverste kant justeret til øverste sidemargen.

Icon Top

Top

Juster lodret centreret

Centrerer de valgte objekter lodret. Hvis der kun er markeret et objekt er valgt i Draw eller Impress, bliver midten af objektet justeret til sidens lodrette midtpunkt.

Icon Centered

Centreret

Juster til bunden

Justerer den nederste kant af de valgte objekter vandret. Hvis kun et enkelt objekt er markeret i Draw eller Impress, bliver den nederste kant justeret til den nederste sidemargen.

Icon Bottom

Bund

Kanter

Klik på ikonet Kanter for at åbne Kanter værktøjslinjen, hvor du kan ændre kanten af et arkområde eller et objekt.

Icon Borders

Kanter

Stregtype

Klik på dette ikon for at åbne den flydende værktøjslinje Stregtype, hvor du kan ændre kantens stregtype.

Icon Line style

Stregtype

Kantfarve

Klik på ikonet Kantfarvefor at åbne værktøjslinjen Kantfarve, som lader dig skifte kantfarve på et objekt.

Ikon

Kantfarve

Baggrundsfarve

Klik her for at åbne en værktøjslinje hvor du kan vælge en baggrundsfarve for et afsnit. Farven gælder baggrunden for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit.

ikonet Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Rammeegenskaber

Indsætter en ramme, som du kan bruge til at oprette et layout med en eller flere kolonner af tekst og objekter.

ikonet Rammeegenskaber

Rammeegenskaber

Placer forrest

Flytter det valgte objekt øverst i stablingsrækkefølgen, så det er foran andre objekter.

Ikonet Placer forrest

Placer forrest

Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

Icon Send to Back

Placer bagest

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Ikonet Anker

Anchor

Sammenkæd rammer

Kæder den valgte ramme til næste ramme. Teksten forløber automatisk fra en ramme til en anden.

Icon Link Frames

Sammenkæd rammer

Ophæv kæde mellem rammer

Bryder kæden mellem to rammer. Du kan kun bryde kæden, som udgår fra den valgte ramme til målrammen.

Icon Unlink Frames

Ophæv kæde mellem rammer

Støt os venligst!