Formellinje

Værktøjslinjen Formel giver dig mulighed for at oprette og indsætte beregninger i et tekstdokument. For at aktivere værktøjslinjen Formel skal du trykke på F2.

Cellereference

Viser positionen af cellemarkøren i en tabel.

Formel

Åbner en undermenu, hvorfra du kan indsætte en formel i cellen på en tabel. Placer markøren i en celle i tabellen eller på en position i dokumentet, hvor du vil have resultatet vist. Klik på ikonet Formel og vælg den ønskede formel fra undermenuen.

Ikonet Formel på værktøjslinjen Tabel

Formel

Annuller

Sletter indholdet af indtastningslinjen og lukker formellinjen.

Ikon

Annuller

Anvend

Overfører indholdet af indtastningslinjen til dit dokument og lukker formellinjen. Indholdet af indtastningslinjen indsættes ved markørens placering i dokumentet.

ikonet Anvend

Anvend

FormelomrĂĄde

Giver dig mulighed for at oprette en formel ved at skrive den direkte ind i indtastningslinjen eller ved at klikke ikonet Formel for at vise formlerne i undermenu.

FormelomrĂĄde med formel

FormelomrĂĄde

Støt os venligst!