Vis udskrift

Værktøjslinjen Vis udskrift fremkommer, når du ser en udskriftsvisning af det aktuelle dokument.

Single Page Preview

Viser en side ad gangen i vinduet Forhåndsvisning.

Ikonet Forhåndsvis enkeltside

Forhåndsvis enkeltside

Tosidet udskriftvisning

Viser to sider i udskriftsvisningen. Ulige numre vil altid vises til højre, lige numre til venstre.

ikonet To siders forhåndsvisning

Tosidet udskriftsvisning

Bogvisning

Marker for at vise den første side til højre i forhåndsvisningen. Hvis ikke markeret, vises den første side til venstre i forhåndsvisningen.

Ikonet Forhåndsvis bog

Bogvisning

Multiple Pages Preview

Angiver det sideantal, der vises på skærmen. Klik på pilen ved siden af ikonet for at åbne et gitter, hvor du kan vælge antallet af sider, der skal vises, som rækker og kolonner i forhåndsvisningen.

Ikonet Forhåndsvis flere sider

Flersidet udskriftsvisning

Flytter til den første side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger Vis udskrift funktionen i Filer menuen.

ikonet Første side

Forrige side

Flytter tilbage til foregående side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger funkionen Vis udskrift i menuen Filer.

ikonet Forrige side

Forrige side

Hop til En angivet side

For at gå til en angivet side i Vis udskrift, indtaster du sidetallet i indtastningsfeltet og trykker derefter på Enter.

Næste side

Flytter fremad til den næste side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger Vis udskrift funktionen i Filer Menuen.

ikonet Næste side

Næste side

Flytter til den sidste side i dokumentet. Denne funktion er kun aktiv, når du vælger funktionen Vis udskrift i menuen Filer .

ikonet Sidste side

Formindsk

Zoomer ud for at se mere af dokumentet i reduceret størrelse.

Ikonet Zoom ud

Formindsk

Zoom af udskriftsvisning

Bestemmer forstørrelsesgrad for udskriftsvisningen.

Forstør

Forstørrer for at få en visning, der er tættere på dokumentet.

Ikonet Zoom ind

Forstør

Fuldskærm

Viser eller skjuler menuerne og værktøjslinjerne i Writer eller Calc. For at forlade fuldskærmstilstand skal du klikke på knappen Fuldskærm eller trykke på Esc-tasten.

Icon Full Screen

Full Screen

Udskriv

Åbn dialogen Udskrift.

Print Icon

Udskriv

Luk forhåndsvisning

Forlad Vis udskrift.

Ikonet Luk forhåndsvisning

Luk forhåndsvisning

Støt os venligst!