Statuslinje

The Status Bar contains information about the current document and offers various buttons with special functions. You can click on most status bar items to open a related dialog window.

Sidenummer

Det aktuelle sidetal vises i dette felt på statuslinjen. Et klik åbner "Gå til side", som du kan navigere i dokumentet med. Et højreklik viser alle bogmærker i dokumentet. Klik på et bogmærke for at placere tekstmarkøren på bogmærkepladsen.

Ordoptælling

Tæller ord og tegn, med eller uden mellemrum, i den aktuelle markering og i dokumentet som helhed. Optællingen holdes opdateret når du skriver eller ændrer markeringen.

Aktuel sidetypografi

Viser den aktuelle Sidetypografi. Dobbeltklik for at redigere typografien, højreklik for at vælge en anden typografi.

Sprog

Viser sproget i den valgte tekst. Klik for at åbne en menu, hvor du kan vælge et andet sprog til den valgte tekst eller det aktuelle afsnit.

Indsætningstilstand

Viser den aktuelle indsættelsestilstand. Du kan skifte mellem INSRT = indsæt og OVER = overskriv.

Markeringstilstand

Skifter mellem forskellige valgtilstande.

Dokumentændring

Hvis der ikke allerede er gemt ændringer, vises en "*" i dette felt på Status-linjen. Dette gælder også nye, endnu ikke gemte dokumenter.

Digital signatur

Klik for at starte processen Digital underskrivelse. Du skal have et digitalt certifikat for at gennemføre processen. Se også Digitale Signaturer.

Kombineret visning

Viser aktuel information om det aktive dokument.

Zoom & Vis Layout

Tre kontrolelementer på Writer statuslinjen tillader ændring af zoom og visningsopsætning for dine tekstdokumenter.

Ikonerne i Vis Layout viser fra venstre mod højre: Enkeltkolonnetilstand. Visningstilstand med sider side om side. Bogtilstand med to sider som i en åben bog.

Træk Zoom-skyderen til venstre for at vise flere sider, træk til højre for at zoome ind på en side og vise et mindre område af siden.

Målestok

Angiver den aktuelle zoomfaktor for visningen af siden.

Klik på dette felt for at åbne dialogen Zoom, hvor du kan ændre den aktuelle zoomfaktor.

Højreklik for at åbne dette felts kontekstmenu for at se et udvakg af tilgængelige zoomfaktorer.

Støt os venligst!