Punktopstillingslinjen

Værktøjslinjen Punktopstilling indeholder funktioner til ændring af listeafsnit, herunder ændring af deres rækkefølge og listeniveau.

Flytter det markerede afsnit et niveau op i nummer- eller tegn-hierarkiet.

Ikon

Flytter det valgte afsnit et niveau ned i et nummererings- eller tegnhierarki.

Ikon

Flyt et niveau opad med underpunkter

Flytter afsnit med underpunkter et niveau op. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inden for punktopstillet tekst.

Ikon

Flyt et niveau opad med underpunkter

Flyt et niveau nedad med underpunkter

Flytter afsnit med underpunkter et niveau ned. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inden for punktopstillet tekst.

Ikon

Flyt et niveau nedad med underpunkter

Indsæt element uden nummer

Indsætter et afsnit uden nummerering. Den eksisterende nummerering bliver ikke påvirket.

Ikon

Indsæt element uden nummer

Flyt opad

Placerer det markerede afsnit lige før det lige ovenover.

Ikon

Flyt opad

Flyt nedad

Placerer det markerede afsnit efter det lige nedenunder.

Ikon

Flyt nedad

Flyt opad med underpunkter

Flytter et afsnit med underafsnit ovenover det foregående afsnit. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

ikonet Flyt op med underpunkter

Flyt opad med underpunkter

Flyt nedad med underpunkter

Flytter et afsnit med alle dets underafsnit nedenunder det følgende afsnit. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

ikonet Flyt Ned med underpunkter

Flyt nedad med underpunkter

Genstart nummerering

Genstarter listenummereringen fra 1. Denne kommando er kun aktiv, når markøren er placeret på en liste.

ikonet Genstart nummerering

Genstart nummerering

Tilføj til liste

Medtag valgte afsnit, uanset om det er et listeelement eller ej, som en del af en liste.

Tilføj til liste

Tilføj til liste

Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit eller til valgte afsnit og lader dig redigere formatet på nummerering eller punkttegn.

ikon for dialogen Punktopstilling

Punktopstilling

Støt os venligst!