Punktopstillingslinjen

Punktopstillingslinjen indeholder funktioner til at modificere strukturen af et nummereret afsnit, herunder ændre rækkefølgen af afsnit og angive forskellige afsnitsniveauer.

Nummerering fra

Slår nummerering eller punkttegn fra i det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit.

ikonet Nummerering fra

Nummerering fra

Flytter det markerede afsnit et niveau op i nummer- eller tegn-hierarkiet.

Ikon

Flytter det valgte afsnit et niveau ned i et nummererings- eller tegnhierarki.

Ikon

Flyt et niveau opad med underpunkter

Flytter afsnit med underpunkter et niveau op. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inden for punktopstillet tekst.

Ikon

Flyt et niveau opad med underpunkter

Flyt et niveau nedad med underpunkter

Flytter afsnit med underpunkter et niveau ned. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inden for punktopstillet tekst.

Ikon

Flyt et niveau nedad med underpunkter

Indsæt element uden nummer

Indsætter et afsnit uden nummerering. Den eksisterende nummerering bliver ikke påvirket.

Ikon

Indsæt element uden nummer

Flyt opad

Placerer det markerede afsnit lige før det lige ovenover.

Ikon

Flyt opad

Flyt nedad

Placerer det markerede afsnit efter det lige nedenunder.

Ikon

Flyt nedad

Flyt opad med underpunkter

Flytter et afsnit med underafsnit ovenover det foregående afsnit. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

ikonet Flyt op med underpunkter

Flyt opad med underpunkter

Flyt nedad med underpunkter

Flytter et afsnit med alle dets underafsnit nedenunder det følgende afsnit. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

ikonet Flyt Ned med underpunkter

Flyt nedad med underpunkter

Genstart nummerering

Starter tekstnummereringen på ny. Dette er kun synligt, når markøren er placeret inde i nummereret eller punktopstillet tekst.

ikonet Genstart nummerering

Genstart nummerering

Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit, og lader dig redigere formatet af nummereringen eller punkttegnene i punktopstillingen.

ikonet Punktliste

Punkttegn til/fra

Støt os venligst!