Punktopstillingslinjen

Værktøjslinjen Punktopstilling indeholder funktioner til ændring af listeafsnit, herunder ændring af deres rækkefølge og listeniveau.

Sænk

Flytter et listeafsnit til markørens position, eller valgte listeafsnit et listeniveau nedad.

Ikonet Sænk

Hæv

Flytter et listeafsnit til markørens placering elle valgte kapiteloverskrifter et listeniveau opad.

Ikonet Hæv

Demote Outline Level with Subpoints

Sænker listen over listeafsnit, hvor markøren er placeret og dens underpunkter til det næste listeniveau. Der kan vælges flere listeafsnit. Sænker dispositionsniveauet på en kapiteloverskrift, hvor markøren er placeret og alle dens underoverskrifter til det næste dispositionsniveau. Denne kommando er kun aktiv, når markøren er placeret på et listeafsnit eller en kapiteloverskrift.

Ikonet Sænk dispositionsniveauet med underpunkter

Sænk dispositionsniveauet med underpunkter

Promote Outline Level With Subpoints

Hæver listeniveauet på et listeafsnit, hvor markøren er placeret og dets underpunkter til der næste listeniveau. Flere listeafsnit kan vælges. Hæver dispositionsniveauet på en kapiteloverskrift, hvor markøren er placeret og alle dens underoverskrifter til det næste dispositionsniveau. Denne kommando er kun aktiv, når markøren er placeret på et listeafsnit eller en kapiteloverskrift.

Ikonet Hæv dispositionsniveauet med underpunkter

Hæv dispositionsniveauet med underpunkter

Flytter afsnittet til markørens placering eller valgte afsnit til efter det næste afsnit.

Ikonet Flyt nedad

Flytter afsnittet til markørens placering eller valgte afsnit til placeringen foran det valgte afsnit.

Ikonet Flyt op

Move Item Down with Subpoints

Flytter et listeafsnit, hvor markøren er placeret, og dets underpunkter til efter det følgende afsnit på samme listeniveau. Flytter en kapiteloverskrift, hvor markøren er placeret, og dens underoverskrifter til efter den følgende overskrift på samme dispositionsniveau. Du kan også vælge og flytte mere end et listeafsnit eller en kapiteloverskrift. Denne kommando er kun aktiv, når markøren er placeret på et listeafsnit eller en kapiteloverskrift.

Ikonet 
Flyt nedad med underpunkter

Flyt elementet med underpunkter nedad

Move Item Up with Subpoints

Flytter et listeafsnit, hvor markøren er placeret, og dets underpunkter foran det forrige listeafsnit på det samme listeniveau. Flytter en kapiteloverskrift, hvor markøren er placeret, og alle dens underoverskrifter, foran den forrige kapiteloverskrift på det samme listeniveau. Du kan også vælge og flytte mere end et listeafsnit eller en kapiteloverskrift. Denne kommando er kun aktiv, når markøren er placeret på et listeafsnit eller en kapiteloverskrift.

Ikonet Flyt opad med underpunkter

Flyt elementet med underpunkter opad

Indsæt element uden nummer

Indsætter et afsnit uden nummerering. Den eksisterende nummerering bliver ikke påvirket.

Ikon

Indsæt element uden nummer

Genstart nummerering

Genstarter listenummereringen fra 1. Denne kommando er kun aktiv, når markøren er placeret på en liste.

ikonet Genstart nummerering

Genstart nummerering

Tilføj til liste

Medtag valgte afsnit, uanset om det er et listeelement eller ej, som en del af en liste.

Tilføj til liste

Tilføj til liste

Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit eller til valgte afsnit og lader dig redigere formatet på nummerering eller punkttegn.

ikon for dialogen Punktopstilling

Punktopstilling

Støt os venligst!