Tabellinje

Tabellinjen indeholder funktioner, som du har brug for, når du arbejder med tabeller. Den fremkommer, når du flytter markøren ind i en tabel.

Indsæt rækker

Indsætter en eller flere rækker i tabellen under markeringen. Du kan indsætte mere end én række ved at åbne dialogen (vælg Tabel - Indsæt - Række) eller ved at markere mere end én række, før du klikker på ikonet. Den sidstnævnte metode indsætter rækker med samme højde som de oprindeligt markerede rækker.

Ikon

Indsæt række

Indsæt kolonne

Indsætter en eller flere kolonner i tabellen efter markeringen. Du kan indsætte flere kolonner ved at åbne dialogen (vælg Tabel - Indsæt - Kolonne) eller ved at markere flere kolonner, før du klikker på ikonet. Hvis den sidstnævnte metode anvendes, vil de indsatte kolonner have same relative bredde som de markerede kolonner.

Ikon

Indsæt kolonne

Slet række

Sletter de markerede rækker i tabellen.

Ikonet Slet række

Slet række

Slet kolonne

Sletter de valgte kolonner fra tabellen.

Ikonet Slet kolonne

Slet kolonne

Flet celler

Kombinerer indholdet af de valgte celler i en enkelt celle, der bevarer markeringens første celles formatering.

Ikonet Flet celler

Flet celler

Ikonet Skil flettede celler

Optimize Size

Åbner en værktøjslinje som indeholder funktioner til optimering af rækkerne og kolonnerne i en tabel.

Icon Optimize Size

Optimer størrelse

Top

Justerer indholdet af cellen til den øverste kant af cellen.

Centrér (lodret)

Centrerer indholdet af en celle mellem toppen og bunden af cellen.

Bund

Justerer indholdet af cellen til den nederste kant af cellen.

Baggrundsfarve

Klik her for at åbne en værktøjslinje hvor du kan vælge en baggrundsfarve for et afsnit. Farven gælder baggrunden for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit.

ikonet Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Autoformatering

Anvender automatisk formater pĂĄ den aktuelle tabel, inklusiv skrifttyper, skygger og rammer.

Kanter

Klik på ikonet Kanter for at åbne Kanter værktøjslinjen, hvor du kan ændre kanten af et arkområde eller et objekt.

Icon Borders

Kanter

Stregtype

Klik på dette ikon for at åbne den flydende værktøjslinje Stregtype, hvor du kan ændre kantens stregtype.

Icon Line style

Stregtype

Kantfarve

Klik på ikonet Kantfarvefor at åbne værktøjslinjen Kantfarve, som lader dig skifte kantfarve på et objekt.

Ikon

Kantfarve

Sorter

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

Sum

Aktiverer sumfunktionen. Læg mærke til, at markøren skal være i cellen, hvor du ønsker, at summen skal vises.

Ikon

Sum

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Støt os venligst!