Værktøjslinjen Billede

Værktøjslinjen Billede består af funktioner til formatering og placering af markerede bitmap billeder.

Image Filter

Dette ikon på værktøjslinjen Billede åbner værktøjslinjen Grafikfilter, hvor du kan bruge forskellige filtre på det valgte billede.

Icon Filter

Filter

Grafiktilstand

Lister visningsattributter for det valgte grafikobjekt. Det indlejrede eller sammenkædede grafikobjekt i den aktuelle fil vil ikke blive ændret. Kun visningen af objektet ændres.

Celletypografier

Grafiktilstand

Farve

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Gennemsigtighed

Angiver gennemsigtigheden af grafikobjektet. Værdier fra 0% (ugennemsigtig) til 100% (helt gennemsigtig) er mulige.

Ikon

Gennemsigtighed

Spejlvend lodret

Spejlvender det markerede billede lodret.

Spejlvend vandret

Spejlvender det markerede billede vandret.

Grafikegenskaber

Formaterer størrelsen, placeringen og andre egenskaber for den valgte grafik.

Ikonet Grafikegenskaber

Grafikegenskaber

Støt os venligst!