Formateringslinje

Værktøjslinjen Formatering indeholder adskillige funktioner til tekstformatering.

Angiver om vinduet for Typografier og Formatering skal vises eller skjules. Det er der, du kan tildele og administrere typografier.

Ikontypografi

Typografier

Sæt afsnitstypografi

Tildeler en typografi til det aktuelle afsnit, udvalgte afsnit, eller til et valgt objekt.

Sæt afsnitstypografi

Sæt afsnitstypografi

Skrifttypenavn

Giver dig mulighed for at vælge et skrifttypenavn fra listen eller indtaste et skrifttypenavn direkte.

Du kan indtaste flere skrifttyper adskilt af semikoloner. LibreOffice bruger hver navngiven skrifttype i rækkefølge, hvis de foregående skrifttyper ikke er tilgængelige.

Ikon

Skrifttypenavn

Skriftstørrelse

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige skriftstørrelser fra listen eller at indtaste en størrelse manuelt.

Fed

Gør den markerede tekst fed. Hvis markøren er inde i et ord, bliver hele ordet med fed skrift. Hvis markeringen eller ordet allerede er med fed skrift, fjernes formateringen.

Ikonet Fed

Fed

Kursiv

Gør den valgte tekst kursiv. Hvis markøren er inde i et ord, så bliver hele ordet kursiv. Hvis markeringen eller ordet allerede er kursivt, så fjernes formateringen.

Ikonet Kursiv

Kursiv

Understreg

Understreger eller fjerner understregning fra den valgte tekst.

Ikonet Understreg

Understreg

Venstre

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre sidemargen.

Ikonet Venstrejuster

Venstrejusteret

Centreret

Centrerer de(t) markerede afsnit pĂĄ siden.

Ikonet Centreret

Højre

Justerer de(t) markerede afsnit til højre sidemargen.

Ikonet Højrejuster

Højrejusteret

Lige margener

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre og højre sidemargener. Hvis du vil, kan du også angive justeringsindstillingerne for den sidste linje af et afsnit ved at vælge Formater - Afsnit - Justering.

Ikonet Lige marginer

Lige margener

SlĂĄ Sorteret liste til/fra

Tilføjer eller fjerner nummereret punktopstilling fra de valgte afsnit.

For at definere nummereringsformatet vælger du Formater - Punktopstilling. For at få vist værktøjslinjen Punktopstilling vælger du Vis - Værktøjslinjer - Punktopstilling.

ikonet SlĂĄ Sorteret liste til/fra

SlĂĄ Sorteret liste til/fra

SlĂĄ Usorteret liste til/fra

Tildeler punkttegn til de markerede afsnit, eller fjerner dem fra en punktopstilling.

Ikonet Usorteret liste

SlĂĄ usorteret liste til/fra

Ingen liste

Fjerner nummerering eller punkttegn og listeindrykning i det aktuelle afsnit eller de valgte afsnit.

ikonet Ingen liste

Ingen liste

Formimdsk indrykning

Klik pĂĄ ikonet Formindsk indrykning for at reducere den venstre indrykning for det aktuelle afsnit eller celleindholdet og indstille det til det forrige tabulatorstop.

Ikon

Formindsk indrykning

Forøg indrykning

Klik på ikonet Forøg indrykning for at øge indrykningen til venstre for det aktuelle afsnit eller celleindhold og flytte markøren til den næste tabulatorplacering.

Ikon

Forøg indrykning

Skrifttypefarve

Klik for at bruge den aktuelle skriftfarve til de valgte tegn. Du kan også klikke her og så lave en markering for at ændre tekstens farve. Klik på pilen ved siden af ikonet for åbne værktøjslinjen Skriftfarve.

Ikon

Skriftfarve

Fremhævning

Anvender den aktuelle fremhævningsfarve på tekstmarkeringen.

Ikonet Tegn-fremhævningsfarve

ikonet Tegn-fremhævningsfarve

Baggrundsfarve

Klik her for at åbne en værktøjslinje hvor du kan vælge en baggrundsfarve for et afsnit. Farven gælder baggrunden for det aktuelle afsnit eller de markerede afsnit.

ikonet Baggrundsfarve

Baggrundsfarve

Supplerende ikoner

Forøg skriftstørrelse

Forøger skriftstørrelsen for den valgte tekst.

Formindsk skriftstørrelse

Reducerer skriftstørrelsen for den valgte tekst.

Hvis understøttelse af CTL er aktiveret, vil to ekstra ikoner være synlige.

Venstre mod højre

ikonet Venstre mod højre

Teksten bliver indtastet fra venstre mod højre.

Højre mod venstre

ikonet Højre mod venstre

Tekst, som er formateret i et Complex Text Layout (CTL) sprog, bliver indtastet fra højre mod venstre.

Støt os venligst!