Værktøjslinjer

Denne sektion giver et overblik over de tilgængelige værktøjslinjer i LibreOffice Writer.Dette overblik beskriver standard værktøjslinjekonfiguration til LibreOffice.

Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinje

Værktøjslinjen Formatering indeholder adskillige funktioner til tekstformatering.

Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Værktøjslinjen Billede

Værktøjslinjen Billede består af funktioner til formatering og placering af markerede bitmap billeder.

Rammelinje

Når en ramme er valgt, giver Rammelinjen de vigtigste funktioner for formatering og placering af rammen.

OLE-Objektlinje

Værktøjslinjen OLE-objekt fremkommer, når der er valgt objekter, og den indeholder de vigtigste funktioner for formatering og placering af objekter.

Tabellinje

Tabellinjen indeholder funktioner, som du har brug for, når du arbejder med tabeller. Den fremkommer, når du flytter markøren ind i en tabel.

Tegneobjektegenskabslinje

Du kan se linjen Tegneobjektegenskaber i Writer og Calc. Vælg menuen Vis - Værktøjslinjer - Tegneobjektegenskaber. Funktionerne bliver aktiveret når du markerer et tegneobjekt. Du ser lidt forskellige funktioner i linjen alt efter om du ser linjen i et tekstdokument eller i et regneark.

Punktopstillingslinjen

Værktøjslinjen Punktopstilling indeholder funktioner til ændring af listeafsnit, herunder ændring af deres rækkefølge og listeniveau.

Tekstobjektlinje

Indeholder formateringskommandoer for tekst, der er indeholdt i et tegneobjekt. Værktøjslinjen Tekstobjekt fremkommer, når du dobbeltklikker inde i et tegneobjekt.

Statuslinje

Statuslinjen indeholder information om det aktuelle dokument og tilbyder forskellige knapper med specielle funktioner.

Vis udskrift

Værktøjslinjen Vis udskrift fremkommer, når du ser en udskriftsvisning af det aktuelle dokument.

Tabeldatalinjen

Brug Tabeldatalinjen til at kontrollere datavisningen.

Linealer

Linealer viser sidens dimensioner og placeringen af tabulatorer, indrykninger, kanter og kolonner. Du kan ændre alle disse på linealerne ved brug af musen.

Formellinje

Værktøjslinjen Formel giver dig mulighed for at oprette og indsætte beregninger i et tekstdokument. For at aktivere værktøjslinjen Formel skal du trykke på F2.

Indsæt

Værktøjslinjen indeholder funktioner til at indsætte rammer, grafik, tabeller og andre objekter.

Værktøjslinjen Klassifikation

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder værktøjer med at sikre dokument-håndtering.

Værktøjslinjen Klassifikation indeholder listefelter for at hjælpe med dokumentsikkerheden efter BAF-kategoripolitikken og BAILS-niveauer. LibreOffice tilføjer tilpassede felter under dokumentegenskaberne (Filer ▸ Egenskaber, fanebladet Tilpas egenskaber) for at gemme klassifikationspolitikken som dokument-metadata.

Værktøjslinjen Brevfletning

Værktøjslinjen brevfletning indeholder kommandoer til de sidste trin i brevfletningsprocessen.

Støt os venligst!