Formular

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Designtilstand

Aktivér eller deaktivér formulardesigntilstand.

Kontrolelement-guide

Aktivér eller deaktivér kontrolguider.

Etiketfelt

Ikonet Etiketfelt

Opretter et felt til visning af tekst. Disse etiketter bruges kun til at vise foruddefineret tekst. Elementer kan ikke oprettes i disse felter.

Tekstfelt

Ikonet Tekstfelt

Opretter et tekstfelt. Tekstfelter er felter, hvor brugeren kan indtaste tekst. I en formular viser tekstfelter data eller giver mulighed for indtastning af nye data.

Afkrydsningsfelt

Ikonet Afkrydsningsfelt

Opretter et afkrydsningsfelt. Afkrydsningsfelter giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere en funktion i en formular.

Alternativknap

Ikonet Alternativknap

Opretter en alternativknap. Alternativknapper giver brugeren mulighed for at vælge en af flere muligheder. Alternativknapper med samme funktionalitet får det samme navn (Navnegenskab). Normalt tilhører de et gruppefelt.

Rulleliste

Ikonet Listefelt

Opretter en rulleliste. En rulleliste giver brugere mulighed for at vælge et element fra en liste. Hvis formularen er kædet til en database, og databaseforbindelsen er aktiv, vises Rullelisteguiden automatisk, når rullelisten er blevet indsat i dokumentet. Denne guide hjælper dig med at oprette rullelisten.

Kombinationsfelt

Ikonet Kombinationsfelt

Opretter et kombinationsfelt. Et kombinationsfelt er en rullegardinliste, hvor brugere kan vælge en valgmulighed. Du kan tildele egenskaben "skrivebeskyttet" til kombinationsfeltet, så brugere ikke kan indtaste andre elementer end dem, der er på listen. Hvis formularen er bundet til en database, og databaseforbindelsen er aktiv, vises Kombinationsfeltguiden automatisk, når du har indsat kombinationsfeltet i dokumentet.

Trykknap

Ikonet Trykknap

Opretter en trykknap. Denne funktion kan bruges til at udføre en kommando for en defineret hændelse såsom et museklik.

Du kan anvende tekst og grafik til disse knapper.

Grafisk knap

Ikonet Billedknap

Opretter en knap vist som et billede. Udover den grafiske repræsentation har en grafisk knap samme egenskaber som en "normal" knap.

Formateret felt

Ikonet Formateret felt

Opretter et formateret felt. Et formateret felt er et tekstfelt, hvor du kan angive, hvordan indtastningerne og resultatet formateres, samt hvilke grænser, der skal være for værdierne.

Et formateret felt har specielle kontrolelementegenskaber(vælg Formater - Kontrolelement).

Flere felter

Dato-, tid-, nummer-, valuta- og mønsterformularfelter.

Gruppefelt

Ikonet Gruppefelt

Opretter en ramme til visuelt at gruppere flere kontrolelementer. Gruppefelter lader dig gruppere alternativknapper i en ramme.

Hvis du indsætter en grupperamme i dokumentet, starter Elementgrupperingsguiden, som lader dig let oprette en indstillingsgruppe.

Bemærk: Når du trækker et gruppefelt hen over allerede eksisterende kontrolelementer og derefter vil markere et kontrolelement, er du nødt til først at åbne gruppefeltets kontekstmenu og vælge Arranger - Placer bagest. Marker dernæst kontrolelementet, mens du holder -tasten nede.

note

Gruppefelter bruges kun til at give visuel effekt. En funktionel gruppering af alternativfelter kan laves med navngivning. Under egenskaben Navn indtaster du det samme navn for alle alternativfelter for at gruppere dem.


Grafisk kontrolelement

Ikonet Billedkontrol

Opretter et grafisk kontrolelement. Det kan kun bruges at tilføje billeder fra en database. I formulardokumentet, dobbeltklik på en af disse kontrolelementer for at åbne dialogen Indsæt Grafik for at indsætte billedet. Der er også en genvejsmenu (ikke i designtilstand) med kommandoer til at indsætte og slette billedet.

Billeder fra en database kan vises i en formular, og nye billeder kan indsættes i databasen, hvis blot det grafiske kontrolelement ikke er skrivebeskyttet. Kontrolelementet skal referere til et databasefelt af typen billede. Indtast derfor datafeltet i vinduet egenskaber på fanebladet Data.

Filvalg

Ikonet Filudvalg

Opretter en knap, som aktiverer filvalg.

Tabelkontrolelement

Ikonet Tabelkontrol

Opretter et tabelkontrolelement til visning af en databasetabel. Hvis du opretter et nyt tabelkontrolelement, vises Tabelelementguiden.

Særlige bemærkninger om tabelkontrolelementer.

Navigationslinje

Ikonet Navigationslinje

Opretter værktøjslinjen Navigation

Værktøjslinjen Navigation lader dig flytte gennem dataposterne i en database eller en databaseformular. Kontrolelementerne på denne Navigationslinje fungerer på samme måde som kontrolelementerne i værktøjslinjen Navigation i LibreOffice.

Kontrolelementegenskaber

Ă…bner en dialog til redigering af et markeret kontrolelements egenskaber.

Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Formularnavigator

Ă…bner Formularnavigator. Formularnavigator viser alle formularer og underformularer i det aktuelle dokument med deres respektive kontrolelementer.

Aktiveringsrækkefølge

Åbner dialogen Tabuleringsrækkefølge, så du kan ændre den rækkefølge. i hvilken kontrolfelterne får fokus, mens brugeren trykker på tabulatortasten.

Ă…bn i designtilstand

Ă…bner formularer i Design-tilstand, sĂĄdan at formularen kan redigeres.

Automatisk kontrolelement-fokus

Aktivér eller deaktivér Automatisk kontrolfokus

Støt os venligst!