Table

Viser kommandoer til at indsætte, redigere og slette en tabel i et tekstdokument.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Table.


Indsæt tabel

Indsætter en ny tabel.

Insert

Opens a submenu to insert rows and columns.

Delete

Opens a submenu to delete columns, rows and the entire table.

Select

Opens a submenu to select cells, columns, rows and the whole table.

Size

Opens a submenu to resize columns and rows.

Flette celler

Kombinerer indholdet af de valgte celler i en enkelt celle, der bevarer markeringens første celles formatering.

Opdel celler

Viser dialogen Opdel celler, hvor opdelingen kan angives som enten vandret eller lodret og ved det antal celler, hver celle skal opdeles i.

Flet tabeller

Kombinerer to på hinanden følgende tabeller til en enkelt tabel. Tabellerne skal følge direkte efter hinanden og må ikke være adskilt af et tomt afsnit.

Opdel tabel

Deler den aktuelle tabel i to adskilte tabeller ved markørens position. Du kan også bruge denne kommando ved at højreklikke i en tabelcelle.

Protect Cells

Prevents the contents of the selected cells from being modified.

Ophæv beskyttelse

Fjerner cellebeskyttelsen for alle valgte celler i den aktuelle tabel.

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table header on each new page that the table spans.

Row to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Convert

Opens a submenu to convert a text to a table or a table to text.

Edit Formula

Opens the Formula bar to create and insert calculations into a text document.

Sort

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

Egenskaber

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Støt os venligst!