Tabel

Viser kommandoer til at indsætte, redigere og slette en tabel i et tekstdokument.

Indsæt tabel

Indsætter en ny tabel.

Indsæt

Åbner en undermenu med følgende kommando-muligheder:

Rækker over

Indsæt en række over den række, hvor markøren aktuelt er placeret.

Rækker under

Indsæt en række under den række, hvor markøren aktuelt er placeret.

Rækker

Åbner et dialogfelt til indsættelse af rækker.

Kolonner før

Indsætter en kolonne foran den kolonne, hvor markøren aktuelt er placeret.

Kolonner efter

Indsætter en kolonne efter den kolonne, hvor markøren aktuelt er placeret.

Kolonner

Åbner et dialogfelt til indsættelse af kolonner.

Slet

Åbner en undermenu med følgende kommando-muligheder:

Rækker

Sletter de valgte rækker.

Kolonner

Sletter de valgte kolonner.

Tabel

Sletter den aktuelle tabel.

Vælg

Åbner en undermenu med følgende kommando-muligheder:

Celle

Vælger den aktuelle celle.

Række

Vælger den aktuelle række.

Kolonne

Vælger den aktuelle kolonne.

Tabel

Vælger den aktuelle tabel.

Størrelse

Åbner en undermenu med følgende kommando-muligheder:

Rækkehøjde

Åbner dialogen Rækkehøjde, hvor du kan ændre højden på en række.

Formindsk rækkehøjde

Sæt rækkehøjden til den mindst mulige for indholdet i hver valgt række.

Optimal rækkehøjde

Justerer automatisk rækkehøjderne, så de passer til indholdet af cellerne. Dette er standardindstillingen for nye tabeller.

Fordel rækker jævnt

Justerer højden for de valgte rækker til at passe med højden af den højeste række i markeringen.

Kolonnebredde

Åbner dialogen Kolonnebredde, hvor du kan ændre bredden på en kolonne.

Formindsk kolonnebredde

Sæt kolonnebredden til den mindst mulige for indholdet i hver valgt kolonne.

Optimal kolonnebredde

Justerer automatisk kolonnebredderne, så de passer til indholdet af cellerne. Ændring af kolonnebredden påvirker ikke bredden af de andre kolonner i tabellen. Bredden af tabellen kan ikke overstige sidebredden.

Fordel kolonner jævnt

Justerer bredden af de valgte kolonner, så de svarer til bredden af den bredeste kolonne i sættet. Tabellens totale bredde kan ikke overstige sidebredden.

Flet celler

Kombinerer indholdet af de valgte celler i en enkelt celle, der bevarer markeringens første celles formatering.

Opdel celler

Viser dialogen Opdel celler, hvor opdelingen kan angives som enten vandret eller lodret og ved det antal celler, hver celle skal opdeles i.

Flet tabeller

Kombinerer to på hinanden følgende tabeller til en enkelt tabel. Tabellerne skal følge direkte efter hinanden og må ikke være adskilt af et tomt afsnit.

Opdel tabel

Deler den aktuelle tabel i to adskilte tabeller ved markørens position. Du kan også bruge denne kommando ved at højreklikke i en tabelcelle.

Beskyt celler

Forhindrer ændring af indholdet i de valgte celler.

Ophæv cellebeskyttelse

Fjerner cellebeskyttelsen for alle valgte celler i den aktuelle tabel.

Autoformater typografier

Anvender automatisk formater pĂĄ den aktuelle tabel, inklusiv skrifttyper, skygger og rammer.

Talformat

Ă…bner en dialog, hvor du kan angive tabellens talformat.

Talgenkendelse

SlĂĄr indstillingen for automatisk genkendelse af tal eller datoer, du indtaster i en tabelcelle, og konvertering af dem fra tekst til det passende talformat.

Overskriftrækker gentages over alle sider

Gentag en tabeloverskrift på hver nye side, som tabellen strækker sig over.

Rækker som deles over siderne

Tillader et sideskift eller et spalteskift inde i en tabelrække. Denne indstilling anvendes ikke på den første række i en tabel, hvis indstillingen Gentag overskrift er valgt.

Konverter

Åbner en undermenu med følgende kommando-muligheder:

Tekst til tabel

Ă…bner en dialog, hvor du kan konvertere den markerede tekst til en tabel.

Tabel til tekst

Ă…bner en dialog, hvor du kan konvertere den aktuelle tabel til tekst.

Tekstformel

Åbner værktøjslinjen Formel for indtastning eller redigering af en formel.

Sorter

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

Egenskaber

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Støt os venligst!