Funktioner

Indeholder staveværktøjer, et galleri med clipart, som du kan føje til dit dokument, såvel som værktøjer til tilpasning af menuer og indstilling af præferencer.

Retskrivning

Kontrollerer stavning manuelt.

Automatisk Stavekontrol

Kontrollerer automatisk stavning, mens du taster og understreger fejl.

Synonymordbog

Erstatter det aktuelle ord med et synonym eller et relateret udtryk.

Sprog

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge sprogspecifikke kommandoer.

Ordoptælling

Tæller ord og tegn, med eller uden mellemrum, i den aktuelle markering og i dokumentet som helhed. Optællingen holdes opdateret når du skriver eller ændrer markeringen.

Autokorrektur

Formaterer automatisk filen efter de indstillinger, som du sætter under Funktioner - Autokorrekturindstillinger.

Autotekst

Opretter, redigerer eller indsætter Autotekst. Du kan gemme formateret tekst, tekst med grafik, tabeller og felter som Autotekst. For hurtigt at indsætte Autotekst, indtast genvejen for Autoteksten i dit dokument, og tryk så F3.

Billedkort

Giver dig mulighed for at vedhæfte URL'er til specifikke områder, kaldet hotspots, på et billede eller en gruppe af billeder. Et imagemap er en gruppe af ét eller flere hotspots.

Kapitel nummerering

Angiver nummereringsskema og dispositionsformat til kapitelnummerering i det aktuelle dokument.

Linjenummerering

Tilføjer eller fjerner og formaterer linjetallene i det aktuelle dokument. For at udelukke et afsnit fra linjenummereringen, klikker du på afsnittet, vælger du Formater - Afsnit, klikker på fanebladet Disposition og nummerering, og rydder så afkrydsningsfeltet Inkluder dette afsnit i linjenummerering.

Fodnoter og Slutnoter

Angiver indstillingerne for visning af fod- og slutnoter.

Brevfletningsguide

Starter Brevguiden til oprettelse af standardbreve eller til afsendelse af e-mailbeskeder til flere modtagere.

Litteraturdatabase

Indsæt, slet, rediger og organiser dataposter i den bibliografiske database.

Adressebogskilde

Rediger felttildelingerne og datakilden for din adressebog.

Opdater

Opdaterer elementer i det aktuelle dokument, som har dynamisk indhold, sĂĄsom felter og indekser.

Beregn

Beregner den valgte formel og kopierer resultatet til udklipsholderen.

Sorter

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

Makroer

Lader dig optage eller administrere og redigere makroer.

Udvidelsesadministration

Udvidelsesadministratoren tilføjer, fjerner, deaktiverer, aktiverer og opdaterer LibreOffice udvidelser.

Tilpas

Tilpasser LibreOffice menuer, genvejstaster, værktøjslinje, og tildeler makroer hændelser.

Indstillinger

Denne kommando ĂĄbner en dialog for tilrettet programtilpasning.

Støt os venligst!