Funktioner

Indeholder staveværktøjer, et galleri med clipart, som du kan føje til dit dokument, såvel som værktøjer til tilpasning af menuer og indstilling af præferencer.

Retskrivning

Kontrollerer stavning manuelt.

Sprog

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge sprogspecifikke kommandoer.

Ordoptælling

Tæller ord og tegn, med eller uden mellemrum, i den aktuelle markering og i dokumentet som helhed. Optællingen holdes opdateret når du skriver eller ændrer markeringen.

Kapitel nummerering

Angiver talformatet og hierarkiet for kapitelnummereringen i det aktuelle dokument.

Linjenummerering

Tilføjer eller fjerner og formaterer linjenumrene i det aktuelle dokument. For at udelukke et afsnit fra linjenummerering, klik i afsnittet, vælg Formater - Afsnit, klik på fanebladet Nummerering og ryd derefter afkrydsningsfeltet Inkluder dette afsnit i linjenummerering.

Fodnoter

Angiver indstillingerne for visning af fod- og slutnoter.

Litteraturdatabase

Indsæt, slet, rediger og organiser dataposter i den bibliografiske database.

Brevfletningsguide

Starter Brevguiden til oprettelse af standardbreve eller til afsendelse af e-mailbeskeder til flere modtagere.

Sorter

Sorterer de markerede afsnit eller tabelrækker alfabetisk eller numerisk. Du kan definere op til tre sorteringsnøgler lige som du kan kombinere alfanumerisk og numerisk sorteringsnøgler.

Beregn

Beregner den valgte formel og kopierer resultatet til udklipsholderen.

Opdater

Opdaterer elementer i det aktuelle dokument, som har dynamisk indhold, sĂĄsom felter og indekser.

Medieafspiller

Åbner vinduet Medieafspiller, hvor du kan forhåndsvise film og lytte til lydfiler såvel som indsætte disse filer i dit dokument.

Makroer

Lader dig optage eller administrere og redigere makroer.

Udvidelsesadministration

Udvidelsesadministratoren tilføjer, fjerner, deaktiverer, aktiverer og opdaterer LibreOffice udvidelser.

Indstillinger for XML-filter

Ă…bner dialogen XML Filterindstillinger, hvor du kan oprette, redigere, slette og teste filtre til at importere og eksportere XML-filer.

Autokorrekturindstillinger

Sætter indstillingerne for automatisk at erstatte tekst mens du skriver.

Autotekst

Opretter, redigerer eller indsætter Autotekst. Du kan gemme formateret tekst, tekst med grafik, tabeller og felter som Autotekst. For hurtigt at indsætte Autotekst, indtast genvejen for Autoteksten i dit dokument, og tryk så F3.

Billedkort

Giver dig mulighed for at vedhæfte URL'er til specifikke områder, kaldet hotspots, på et billede eller en gruppe af billeder. Et imagemap er en gruppe af ét eller flere hotspots.

Tilpas

Tilpasser LibreOffice menuer, genvejstaster, værktøjslinje, og tildeler makroer hændelser.

Indstillinger

Denne kommando ĂĄbner en dialog for tilrettet programtilpasning.

Støt os venligst!