Formater

Indeholder kommandoer for formatering af udseendet og indholdet af dit dokument.

Tekst

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til tekstformatering.

Afstand

Åbner en undermenu, hvor du kan vælge kommandoer til linjeafstand.

Juster

Ă…bner en undermenu, hvor du kan justere tekst og objekter.

Lister

Åbner en undermenu, hvor du kan ændre strukturen i nummererede og punktopdelte afsnit.

Kopier formatering

Vælg først en tekst eller et objekt og klik så på dette ikon. Klik så eller træk på tværs af anden tekst eller klik på et objekt for at tildele samme formatering.

Nulstil direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra markeringen.

Tegn

Ændrer skrifttypen og skrifttypens formatering for de valgte tegn.

Afsnit

Ændrer formatet som for eksempel indrykning og justering for det aktuelle afsnit.

Punktopstilling

Tilføjer nummerering eller punkttegn til det aktuelle afsnit, og lader dig redigere formatet af nummereringen eller punkttegnene i punktopstillingen.

Sidetypografi

Angiv den aktuelle sides formateringstypografier og layout, herunder sidemarginer, sidehoveder og -fødder og sidebaggrund.

Titelside

Ă…bner en undermenu, hvor du kan designe en titelside.

Kommentarer

Når der er kommentarer, præsenteres dialogen Tegn. Ændringer af skrittype og skriftformatering anvendes på alle kommentarer.

Asiatisk fonetisk vejledning

Giver dig mulighed for at tilføje kommentarer ved siden af asiatiske tegn som en vejledning i udtale.

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Vandmærke

Indsætter en vandmærketekst i den aktuelle sidetypografis baggrund.

Sektioner

Ændrer egenskaberne for sektioner, der er defineret i dit dokument. For at indsætte en sektion skal du markere tekst eller klikke i dit dokument og så vælge Indsæt - Sektion.

Billede

Formaterer størrelsen, placeringen og andre egenskaber for den valgte grafik.

Tekstboks og figur

Ă…bner en undermenu til at modificere, placere, forme eller til linje-, flade- og teksttributter og fontwork i en udvalgt tekstboks eller figur.

Ramme og objekt

Åbner en undermenu at knytte og ophæve kæder mellem rammer og redigere en valgt rammes egenskaber.

Navn

Giver et navn til det valgte objekt, sĂĄ du hurtigt kan finde objektet i Navigatoren.

Beskrivelse

Tildeler en titel og en beskrivelse til det valgte objekt. Disse er tilgængelige for tilgængelighedsværktøjer og som alternative mærker (tags), når du eksporterer dokumentet.

Forankring

Definerer forankringsindstillingerne for det valgte objekt.

Ombrydning

Angiver den måde, du ønsker tekst ombrudt omkring et objekt. Du kan også angive afstanden mellem teksten og objektet.

Arranger

Ændrer stablingsrækkefølgen på de(t) markerede objekt(er).

Roter eller spejlvend

Ă…bner en undermenu, hvor du kan rotere eller spejlvende en valgt figur eller billede. Tekstbokse kan kun roteres.

Grupper

Grupper holder valgte objekter sammen, sĂĄ de kan flyttes eller formateres som et enkelt objekt.

Støt os venligst!