Indsæt

Indsæt-menuen indeholder kommandoer til at indsætte nye elementer i dit dokument. Dette inkluderer billeder, medier, diagrammer, objekter fra andre programmer, hyperlinks, kommentarer, symboler, fodnoter og sektioner.

Sideskift

Indsætter et manuelt sideskift på den aktuelle markørposition og placerer markøren ved begyndelsen af næste side.

Flere skift

Undermenu med yderligere række-, kolonne- og sideskift

Billede

Indsætter etbillede i det aktuelle dokument .

Diagram

Indsætter et diagram baseret på data fra en celle eller et tabelområde eller med standard data.

Medier

Undermenuen præsenterer forskellige kilder, som et billede, audio eller video kan indsættes fra.

Objekt

Indsætter et indlejret objekt i dit dokument, herunder formler, 3-d-modeller, diagrammer og OLE-objekter.

Figur

Denne undermenu indeholder almindelige figurer såsom en linje, cirkel, trekant og kvadrat eller en symbolfigur som et smilende ansigt, hjerte og blomst, som kan indsættes i dokumentet-

Sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

Tekst fra fil

Indsætter indholdet af et andet dokument i den aktuelle dokument på markørens plads.

Tekstboks

Tegner et tekstfelt med vandret tekstretning der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk et tekstfelt til den størrelse, som du vil, hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst. Roter tekstfeltet for at få roteret tekst.

Kommentar

Indsætter en kommentar om den markerede tekst, præsentations-dias, tegnede side eller på musemarkørens aktuelle placering på regnearket.

Ramme

Denne undermenu indeholder både interaktive og ikke-interaktive midler til at indsætte en ramme.

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

Billedtekst

Tilføjer en nummereret billedtekst til markeret grafik, tabel, ramme, tekstramme eller tegneobjekt. Du kan også gå til denne kommando ved at højreklikke på det element, som du vil tilføje billedteksten til.

Hyperlink

Åbner en dialogboks, der gør det muligt at oprette og redigere hyperlinks.

Bogmærke

Indsætter et bogmærke på markørens position. Du kan så bruge Navigator til hurtigt at hoppe til den markerede placering på et senere tidspinkt. I et HTML-dokument konverteres bogmærker til ankre, som du kan hoppe til et hyperlink.

Cross-reference

Her kan du sætte henvisningerne eller de felter, der henvises til, ind i det aktuelle dokument. Henvisninger er felter, der henvises til indenfor det samme dokument eller indenfor underdokumenter af et hoveddokument.

Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Formateringsmærke

Åbner en undermenu for at indsætte specielle formateringsmærker som hårdt mellemrum, blød og hård bindestreg.

Vandret linje

Indsætter en vandret linje på den aktuelle markørposition.

Fodnoter og Slutnoter

Menuen indeholder kommandoer til at indsætte en fodnote eller en slutnote med eller uden yderligere brugerhandling.

Indholdsfortegnelse og stikordsregister

Åbner en menu til at indsætte et element til stikordsregister eller litteraturoversigt, såvel som at indsætte en indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturoversigt.

Sidetal

Indsætter det aktuelle sidetal som et felt på markørens position. Standardindstillingen er at bruge tegntypografien Sidetal.

Field

Undermenuen oplister de almindeligste felttyper, som kan indsættes i et dokument på markørens aktuelle plads. For at se alle tilgængelige felter, vælger du Flere Felter.

Sidehoved og Sidefod

Denne undermenu indeholder også kommandoer til tilføje og fjerne sidehoveder og sidefødder.

Konvolut

Opretter en konvolut. På tre fanesider kan du angive modtageradresse og afsender, placering og format for begge adresser, størrelsen af konvolutten samt konvoluttens retning.

Signaturlinje

Indsæt et grafikfelt, der repræsenter en signaturlinje i dokumentet.

Støt os venligst!