Indsæt

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Sideskift

Indsætter et manuelt sideskift på den aktuelle markørposition og placerer markøren ved begyndelsen af næste side.

Flere skift

Undermenu med yderligere række-, kolonne- og sideskift

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Medier

Undermenuen præsenterer forskellige kilder, som et billede, audio eller video kan indsættes fra.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Figur

Denne undermenu indeholder almindelige figurer såsom en linje, cirkel, trekant og kvadrat eller en symbolfigur som et smilende ansigt, hjerte og blomst, som kan indsættes i dokumentet-

Sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

Tekst fra fil

Indsætter indholdet af et andet dokument i den aktuelle dokument på markørens plads.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Comment

Indsætter en kommentar omkring den markerede tekst, præsentationsdias, tegnede side eller på det aktuelle regnearks markørplacering.

Indsæt ramme

Denne undermenu indeholder både interaktive og ikke-interaktive midler til at indsætte en ramme.

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

Billedtekst

Tilføjer en nummereret billedtekst til markeret grafik, tabel, ramme, tekstramme eller tegneobjekt. Du kan også gå til denne kommando ved at højreklikke på det element, som du vil tilføje billedteksten til.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Bogmærke

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Krydsreference

Her kan du sætte henvisningerne eller de felter, der henvises til, ind i det aktuelle dokument. Henvisninger er felter, der henvises til indenfor det samme dokument eller indenfor underdokumenter af et hoveddokument.

Specialtegn

Lader en bruger indsætte tegn fra symbolområdet i de installerede skrifttyper.

Formateringsmærke

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Vandret linje

Indsætter en vandret linje på den aktuelle markørposition.

Fodnoter og Slutnoter

Menuen indeholder kommandoer til at indsætte en fodnote eller en slutnote med eller uden yderligere brugerhandling.

Indholdsfortegnelse og stikordsregister

Åbner en menu til at indsætte et element til stikordsregister eller litteraturoversigt, såvel som at indsætte en indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturoversigt.

Page Number Wizard

Use this command to quickly insert a page number in the header or footer of the current page style.

Felt

Undermenuen oplister de almindeligste felttyper, som kan indsættes i et dokument på markørens aktuelle plads. For at se alle tilgængelige felter, vælger du Flere Felter.

Sidehoved og Sidefod

Denne undermenu indeholder også kommandoer til tilføje og fjerne sidehoveder og sidefødder.

Konvolut

Opretter en konvolut. På tre fanesider kan du angive modtageradresse og afsender, placering og format for begge adresser, størrelsen af konvolutten samt konvoluttens retning.

Signaturlinje

Indsæt et grafikfelt, der repræsenterer en signaturlinje, i dokumentet.

Støt os venligst!