Rediger

Denne menu indeholder kommandoer til at rediger indholdet i det aktuelle dokument.

Fortryd

Omgør den sidste kommando eller den sidste indtastning, som du har lavet. For at vælge den kommando, som du vil omgøre, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Fortryd på værktøjslinjen Standard.

Gendan

Omvender handlingen for den sidste Fortryd-kommando. For at vælge det Fortryd-trin, som du vil gendanne, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Gendan på Standard-linjen.

Gentag

Gentager den sidste kommando. Denne kommando er tilgængelig i Writer og Calc.

Klip

Fjerner og kopierer markeringen til udklipsholderen.

Kopier

Kopier markeringen til udklipsholderen.

Sæt ind

Indsætter indholdet af udklipsholderen hvor markøren er placeret, og erstatter al valgt tekst eller alle valgte objekter.

Paste Special Menu

Indsætter udklipsholderens indhold i den aktuelle fil i et format, du kan angive.

Marker alt

Markerer hele indholdet af den aktuelle fil, ramme eller tekstobjekt.

Markeringstilstand

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Select Text

You can enable a selection cursor in a read-only text document.

Find

Viser eller skjuler værktøjslinjen Find for at søge efter tekst eller navigere rundt i dokumentet efter element.

Søg og erstat

Søger og erstatter tekst elle formater i det aktuelle dokument.

Go to Page

Opens a dialog box to enter which page number should be shown.

Registrer ændringer

Lister kommandoerne, der er tilgængelige for sporing af ændringer i din fil.

Comments Menu

Shows a submenu that gives options to reply to comments from other users, resolve and delete comments.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Felter

Åbner en dialog, hvor du kan ændre egenskaberne for et felt. Klik foran et felt, og vælg så denne kommando. I dialogen kan du bruge piletasterne til at flytte til forrige eller næste felt.

External Links

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Udskift database

Skift datakilderne for det aktuelle dokument. For at vise indholdet af indsatte felter korrekt, skal erstatningsdatabasen indeholde identiske feltnavne.

Direkte Markørtilstand

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

Redigeringstilstand

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Støt os venligst!