Værktøjslinjen Brevfletning

Værktøjslinjen brevfletning indeholder kommandoer til de sidste trin i brevfletningsprocessen.

For at tilgå denne kommando...

Gå til menuen Vis - Værktøjslinjer og vælg Brevfletning


Brevfletningsguide

Starter Brevguiden til oprettelse af standardbreve eller til afsendelse af e-mailbeskeder til flere modtagere.

(Modtagernummer)

Indtast nummeret på adressedataposten for en modtager for at få en forhåndsvisning af brevfletningsdokumentet til modtageren.

Brug gennemsynsknapperne til at rulle gennem adressedataposterne.

Udelad modtager

Udelader den aktuelle modtager fra denne brevfletning.

Redigere individuelle dokumenter

Opretter et enkelt flettet dokument med sideskift mellem hver modtager. Navnene og adresserne på modtagerne er indeholdt i dokumentet, som kan tilpasses efter behov.

Gem flettet dokument

Gem brevfletningsresultatet i en fil.

Udskriv flettet dokument

Udskriver brevfletningsresultatet for alle eller nogle modtagere.

Send se''det flettede dokument som e-mail

Sender resultatet af mail-fletningen e-mailbesked til alle eller nogle modtagere,

Støt os venligst!