LibreLogo

LibreLogo er et simpel Logo-lignende programmeringsmiljø med skildpadde vektorgrafik til undervisning og programmering (programmer og tekstbehandling), DTP og grafisk design. Se http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

LibreLogo værktøjslinje

Værktøjslinjen LibreLogo (Vis - Værktøjslinjer - Logo) indeholder ikoner for skildpaddebevægelser, programstart, programstop, hjem, Nulstil skærm, programredigering/syntaksfremhævning/oversættelse og et indtastningsfelt (kommandolinje).

Ikoner til skildpaddebevægelser

De svarer til de samme Logo-kommandoer “FORWARD 10”, “BACK 10”, “LEFT 15”, “RIGHT 15”. Når du klikker på et af disse ikoner, vil markøren fokusere på skildpadden og siden vil rulle til dens placering.

Start Logo-program

Klik på ikonet "Start Logo-program" for at udføre teksten (eller kun den markerede tekst) i Writer-dokumentet som et LibreLogo-program. I et tomt dokument vil et eksempel på et program blive indsat og udført.

Klik på ikonet "stop" for at stoppe programmet.

Hjem

Vælg ikonet "hjem" for at nulstille skildpaddens position og indstillinger.

Ryd skærm

Vælg ikonet "ryd skærm" for at fjerne den tegnede genstand fra dokumentet.

Programredigering/Syntaksfremhævning/Oversættelse

Ikonet "tryllestav" opstiller et 2-siders layout til programredigering, udvider og konverterer forkortede Logo-kommandoer med små bogstaver til store bogstaver i Writer-dokumentet. Du ændrer dokumentets sprog ( ▸ Sprogindstillinger ▸ Sprog ▸ Vestligt ) og klikker på dette ikon for at oversætte Logo-programmet til det valgte sprog.

Kommandolinje

Tryk Enter i kommandolinjen for at afvikle indholdet. For at stoppe programmet kan du klikke på “Stop”-

Hold Enter nede for at gentage kommandolinjen, for eksempel med følgende kommandosekvens:

 FORWARD 200 LEFT 89

For at nulstille kommandolinjen tripleklikker eller trykker du på +A for at vælge de foregående kommandoer og indtaser de nye kommandoer.

Grafisk brugergrænseflade og grundlæggende skildpaddeindstillinger

LibreLogos skildpaddefigur er et normalt tegningsobjekt med fast størrelse. Du kan også placere og rotere det på sædvanlig måde ved hjælp af musen og ikonet Roter på værktøjslinjen Tegningsobjekt-egenskaber. Modificer skildpaddefigurens indstillinger Linjebredde, Linjefarve og Fladefarve for at sætte attributterne PENNESTØRRELSE, PENNEFARVE og FYLDFFARVE i LibreLogo.

Programredigering

LibreLogo tegninger og programmer bruger samme Writerdokument. LibreLogo lærredet er på første side af dokumentet. Du kan med fordel indsætte et sideskift før LibreLogo programmet, og indstille zoomfaktor og skriftstørrelse så du får vist de to sider ved siden af hinanden: Venstre (første) side er lærredet og anden (højre) side er programmet.

Programmeringssproget LibreLogo

LibreLogo er et let oversætteligt logo-lignede programmeringssprog, som er oversat til adskillige sprog. Det er bagudkompatibelt med ældre Logo-systemer i tilfælde af simple Logo-programmer i undervisningssammenhænge.

 TO triangle :size
REPEAT 3 [
FORWARD :size
LEFT 120
]
END

triangle 10 triangle 100 triangle 200

Forskelle fra det oprindelige Logo programmeringssprog

Andre funktioner i LibreLogo

LibreLogo kommandoer

Grundlæggende syntaks

Følsomhed for små og store bogstaver

Kommandoer og farvekonstanter er følsomme for små og store bogstaver:

 PRINT “Hej, verden!”
print “Hej igen, verden!”

Navne på variabler er følsomme for små og store bogstaver:

 a = 5
A = 7
PRINT a
PRINT A

Programlinjer

Lines of a LibreLogo program are paragraphs in the Writer document. A program line can contain multiple commands:

 PRINT “Hello, World!” PRINT “LibreLogo”

Kommentarer

Linjer eller linjedele er kommentarer fra et semikolon til slutningen af en linje (et afsnit):

 ; nogle kommentarer
PRINT 5 * 5 ; nogle kommentarer

Ombryd programlinjer til flere afsnit

Det er muligt at ombryde en programlinje til flere afsnit ved at bruge tegnet tilde (~) sidst på linjen:

 PRINT “Dette er en meget lang ” + ~
“advarselsbesked”

Skildpaddebevægelse

FORWARD (fd) fremad

 FORWARD 10 ; flyt 10pt (1pt = 1/72 inch = 0.35 mm)
FORWARD 10pt ; se ovenfor
FORWARD 0.5in ; flyt forward 0.5 inch (1 inch = 2.54 cm) fremad
FORWARD 1" ; se ovenfor
FD 1mm
FD 1cm

BACK (bk) tilbage

 BACK 10 ; flyt 10pt tilbage

LEFT (lt) venstre

 LEFT 90 ; drej 90 grader mod uret
LEFT 90° ; se ovenfor
LT 3h ; se ovenfor (på uret)
LT any ; drej til en tilfældig position

RIGHT (rt) højre

 RIGHT 90 ; drej 90 der med uret

PENUP (pu)

 PENUP ; skildpadden vil bevæge sig uden af tegne

PENDOWN (pd)

 PENDOWN ; skildpadden bevæger sig og tegner

POSITION (pos)

 POSITION [0, 0] ; drej og flyt til øverste, venstre hjørne
POSITION PAGESIZE ; drej og flyt til nederste højre hjørne
POSITION [PAGESIZE[0], 0] ; drej og flyt til øverste højre hjørne
POSITION ANY ; drej og flyt til en tilfældig position

HEADING (seth) retning

 HEADING 0 ; drej mod nord
HEADING 12h ; Se ovenfor
HEADING [0, 0] ; drej mod øverste venstre hjørne
HEADING ANY ; drej til en vilkårlig retning

Andre skildpaddekommandoer

HIDETURTLE (ht) skjul skildpadden

 HIDETURTLE ; skjul skildpadden (indtil kommandoen showturtle)

SHOWTURTLE (st) vis skildpadden

 SHOWTURTLE ; vis skildpadden

HOME hjem

 HOME ; nulstil oprindelig skildpaddeposition

CLEARSCREEN (cs)

 CLEARSCREEN ; slet dokumentets tegnede objekter

FILL og CLOSE

 FILL ; luk og fyld den aktuelle streg-figur eller punkter
CLOSE ; luk den aktuelle streg-figur eller forbind de aktuelle punkter

Eksempel: udfyldning af en regulær trekant:

 FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 FILL

Eksempel: tegne en regulær trekant:

 FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 CLOSE

Indstilling af pen

PENSIZE (ps)

 PENSIZE 100 ; linjens bredde er 100 punkter
PENSIZE ANY ; svarende til PENSIZE RANDOM 10

PENCOLOR/PENCOLOUR (pc)

 PENCOLOR “red” ; sætter pennefarven til rød (med farvens navn, se farvekonstanter)
PENCOLOR [255, 255, 0] ; sætter farven til gul (RGB liste)
PENCOLOR 0xffff00 ; set farven til gul (hexa decimal kode)
PENCOLOR 0 ; sætter farven til sort (0x000000)
PENCOLOR ANY ; tilfældig farve
PENCOLOR [5] ; sæt farven til rød med farveidentifikator, se farvekonstanter)
PENCOLOR “invisible” ; usynlig pennefarve til figurer uden synligt omrids
PENCOLOR “~red” ; sæt farven til en tilfældig rød

PENTRANSPARENCY

 PENTRANSPARENCY 80 ; sæt gennemsigtigheden for den aktuelle penfarve til 80%

PENCAP/LINECAP

 PENCAP “none” ; uden ekstra linjeafslutning (default)
PENCAP “round” ; afrundet linjeafslutning
PENCAP “square” ; kantet linjeafslutning

PENJOINT/LINEJOINT

 PENJOINT “rounded” ; afrundet linjesammenføjning (standard)
PENJOINT “miter” ; spids linjesammenføjning
PENJOINT “bevel” ; affaset linjesammenføjning
PENJOINT “none” ; ingen linjesammenføjning

PENSTYLE

 PENSTYLE “solid” ; ubrudt linje (standard)
PENSTYLE “dotted” ; prikket linje
PENSTYLE “dashed” ; stiplet linje

; tilpasset prik-stregmønster specificeret af en liste med disse argumenter:
; – antal prikker i træk
; – prikkers længde
; – antal streger i træk
; – stregens længde
; – afstand mellem prikker/steger
; – type (valgfri):
; 0 = prikker er rektangulære (standard)
; 2 = prikker er kvadratiske (længder og afstande er i forhold til stregtykkelsen)

PENSTYLE [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Indstillinger for fyld

FILLCOLOR/FILLCOLOUR (fc)

 FILLCOLOR “blue” ; udfyld med blå farve, se også PENCOLOR
FILLCOLOR “invisible” CIRCLE 10 ; uudfyldt cirkel
FILLCOLOR [“blue”, “red”] ; gradient mellem rød og blå
FILLCOLOR [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; mellem hvid og orange
FILLCOLOR [“blue”, “red”, 1, 0, 0] ; definer aksial gradient (med den ønskede rotation og kant), mulige værdier: 0-5 = lineær, aksial, radial, elliptisk, kvadrat og rektangel - gradienter
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20] ; lineær med 20% kant, roteret 90 grader fra den retning, skildpadden peger
FILLCOLOR [“red”, "blue”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; fra 200% til 50% intensitet
FILLCOLOR [ANY, ANY, 2, 0, 0, 50, 50] ; radial gradient med tilfældige farver og 50-50% vandrette og lodrette positioner af centret

FILLTRANSPARENCY

 FILLTRANSPARENCY 80 ; definer gennemsigtigheden af den aktuelle udfyldningsfarve til 80%
FILLTRANSPARENCY [80] ; definer lineær gennemsigtig gradient fra 80% til 0%
FILLTRANSPARENCY [80, 20] ; definer lineær gennemsigtig gradient fra 80% til 20%
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 1, 90] ; definer aksial gennemsigtig gradient roteret 90 grader fra den retning, skildpadden peger
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; definer radial gennemsigtig gradient fra ydre 80% til indre 20% transparens med 20% kant og med 50-50% vandrette og lodrette positioner af centret

FILLSTYLE

 FILLSTYLE 0 ; fyld uden skravering (standard)
FILLSTYLE 1 ; sort enkeltskravering (vandret)
FILLSTYLE 2 ; sort enkeltskravering (45°)
FILLSTYLE 3 ; sort enkeltskravering (-45°)
FILLSTYLE 4 ; sort enkeltskravering (lodret)
FILLSTYLE 5 ; rød krydsskravering (45°)
FILLSTYLE 6 ; rød krydsskravering (0°)
FILLSTYLE 7 ; blå krydsskravering (45°)
FILLSTYLE 8 ; blå krydsskravering (0°)
FILLSTYLE 9 ; blå trippelskravering
FILLSTYLE 10 ; sort bred enkeltskravering (45°)

; tilpasset skravering efter en liste med disse argumenter:
; – stil (1 = single, 2 = double, 3 = triple hatching)
; – farve
; – afstand
; – gradtal

FILLSTYLE [2, “green”, 3pt, 15°] ; green crossed hatches (15°)

Tegneobjekter

CIRCLE

 CIRCLE 100 ; tegn en cirkel (diameter = 100pt)

ELLIPSE

 ELLIPSE [50, 100] ; tegn en ellipse med akserne 50 and 100 
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h] ; tegn en ellipsesektor (fra position kl. 2 til kl. 12)
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 2] ; tegn et ellipsesegment
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 3] ; tegn en ellipsebue

SQUARE

 SQUARE 100 ; tegner et kvadrat (størrelse = 100pt)

RECTANGLE

 RECTANGLE [50, 100] ; tegner et rektangel (50×100pt)
RECTANGLE [50, 100, 50] ; tegner et rektangel med runde hjørner

POINT punkt

 POINT ; tegner et punkt med pennens størrelse og farve

CLOSE kan forbinde de sidste punkter, FILL kan fylde figuren defineret af punkterne. For eksempel er det nemt at tegne en “flad” stjerne, ved at starte fra dens centrum:

 PENUP
REPEAT 5 [
FORWARD 80
POINT
BACK 80
RIGHT 36
FORWARD 50
POINT
BACK 50
RIGHT 120
] FILL

LABEL

 LABEL “tekst” ; udskriver tekst på skildpaddens position
LABEL 'tekst' ; se herover
LABEL "tekst ; se herover (kun for enkelte ord)

TEXT

 CIRCLE 10 TEXT “text” ; vælg teksten til det aktuelle tegneobjekt

Skrifttypeindstillinger

FONTCOLOR/FONTCOLOUR Skriftfarve

 FONTCOLOR “green” ; vælg skriftfarve

FONTFAMILY

 FONTFAMILY “Linux Libertine G” ; angiv skrifttype (familie)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1” ; angiv også skrifteffekter (små bogstaver)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; små bogstaver + gammeldags stil

FONTSIZE skriftstørrelse

 FONTSIZE 12 ; vælg 12pt

FONTWEIGHT skrifttypens vægt

 FONTWEIGHT “bold” ; vælg fed skrifttype
FONTWEIGHT “normal” ; vælg normal vægt

FONTSTYLE Skrifttypestil

 FONTSTYLE “italic” ; vælg kursiv
FONTSTYLE “normal” ; vælg normal

PICTURE (pic) Billede

PICTURE er til

Gruppering af figurer

 ; PICTURE [ LibreLogo_commands ]
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; træ-lignende grupperet figur

See also “Group” in LibreOffice Writer Help.

 TO tree location
PENUP POSITION location HEADING 0 PENDOWN
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; træ-lignende grupperet figur
END

PICTURE [ tree [230, 400] tree [300, 400] ] ; grupperede figurer i en grupperet figur

At starte nye stregfigurer

 PICTURE ; start en ny stregfigur
FORWARD 10 PICTURE FORWARD 10 ; to stregfigurer

Gemmer SVG-billeder

 PICTURE “eksampel.svg” [ CIRCLE 5 ] ; gem billeder som et SVG-billede i brugerens hjemmemappe
PICTURE “Skrivebord/eksempel.svg” [ FORWARD 100 CIRCLE 5 ] ; som ovenfor med en relativ sti
PICTURE “/home/user/eksempel.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absolut sti for Unix/Linux
PICTURE “C:\eksempel.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absolut sti på Windows

Gemmer SVG/SMIL animations (tegninger med SLEEP-kommandoer)

 PICTURE “animation.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 ] ; gem en SVG/SMIL animation (se også SLEEP)
PICTURE “animation2.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 SLEEP 2000 ] ; som ovenfor, menved brug af SLEEP efter sidste objekt vil resultatet køre i ring: efter 2 sekunder starter animationen forfra, hvis den vises i en browser, som understøtter SMIL.

Sammenhæng i forhold til venstre kant

Brug PICTURE til af holde sammenhængen mellem positioner og stregfigurer i forhold til Writers venstre kant:

 PICTURE [ CIRCLE 20 POSITION [-100, 100] CIRCLE 20 ]

Løkker

REPEAT Gentag

 ; REPEAT antal [ kommandoer ]

REPEAT 10 [ FORWARD 10 LEFT 45 CIRCLE 10 ] ; gentag 10 gange
 ; antal er valgfrit

REPEAT [ POSITION ANY ] ; endeløs løkke

REPCOUNT Gentagelsestæller

Løkkevariabel (også i FOR og WHILE løkker).

 REPEAT 100 [ FORWARD REPCOUNT LEFT 90 ]

FOR IN

Løkke for listeelementerne:

 FOR i IN [1, 5, 7, 9, 11] [
FORWARD i
LEFT 90
]

Løkke til tegn i en tegnsekvens:

 FOR i IN “text” [
LABEL i
FORWARD 10
]

WHILE Mens

 WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; endeløs løkke
WHILE REPCOUNT <= 10 [ FORWARD 50 LEFT 36 ] ; as REPEAT 10 [ ... ]

BREAK Afbryd

Stop løkken.

 REPEAT [ ; endeløs løkke
POSITION ANY
IF REPCOUNT = 100 [ BREAK ] ; svarende til REPEAT 100 [ ... ]
]

CONTINUE Fortsæt

Hop til næste gennemløb af løkken.

 REPEAT 100 [
POSITION ANY
IF REPCOUNT % 2 = 0 [ CONTINUE ]
CIRCLE 10 ; tegner cirkler på hver anden position
]

Betingelser

IF hvis

 ; IF betingelse [ sand blok ]
; IF betingelse [ sand blok ] [ falsk blok ]

IF a < 10 [ PRINT “Lille” ]
IF a < 10 [ PRINT “Lille” ] [ PRINT “Stor” ]

AND, OR, NOT og, eller, ikke

Logiske operatorer.

 IF a < 10 AND NOT a = 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9” ]
IF a < 10 AND a != 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9” ] ; som ovenfor

Subrutiner

TO, END til, slut

Nyt ord (eller procedure).

 TO trekant
REPEAT 2 [ FORWARD 100 RIGHT 120 ] FILL
END

REPEAT 10 [ trekant PENUP POSITION ANY PENDOWN ]

OUTPUT uddata

Returværdi fra funktion.

 TO randomletter
OUTPUT RANDOM “qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm”
END

PRINT randomletter + randomletter + randomletter ; udskriv tilfældig tegnsekvens på 3 bogstaver

STOP

Retur fra proceduren.

 TO example number
IF number < 0 [ STOP ]
PRINT SQRT number ; udskriv kvadratrod
]

example 100
example -1 ; uden uddata og fejl
example 25

Standardvariabler

ANY tilfældig

Standard tilfældig farveværdi osv.

 PENCOLOR ANY ; tilfældig pennefarve

TRUE Sand

Logisk værdi.

 WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; endeløs løkke
PRINT TRUE ; udskriv sand

FALSE Falsk

Logisk værdi.

 WHILE NOT FALSE [ POSITION ANY ] ; endeløs løkke
PRINT FALSE ; udskriv falsk

PAGESIZE sidestørrelse

 PRINT PAGESIZE ; udskriv liste med sidens størrelse i punkter, fx. [595.30, 841.89]

PI/π

 PRINT PI ; udskriv 3.14159265359

Input/Output

PRINT udskriv

 PRINT “tekst” ; udskriv “tekst” i en dialogboks
PRINT 5 + 10 ; udskriv 15

INPUT inddata

 PRINT INPUT “Inddata værdi?” ; spørg og udskriv en streng ved hjælp af en forespørgselsboks
PRINT FLOAT (INPUT “Første tal?”) + FLOAT (INPUT “Andet tal?”) ; simpel lommeregner

SLEEP vent

 SLEEP 1000 ; vent i 1000 ms (1 sek)

GLOBAL global variabel

Sæt globale variabler til brug i procedurer.

 GLOBAL about
about = “LibreLogo”

TO example
PRINT about
GLOBAL about ; når vi vil tilføje en ny værdi
about = “den globale variabels nye værdi”
END

example
PRINT about

Funktioner

RANDOM tilfældig

 PRINT RANDOM 100 ; tilfældigt kommatal (0 <= x < 100)
PRINT RANDOM “teksten” ; tilfældigt tegn fra “teksten”
PRINT RANDOM [1, 2] ; tilfældigt element fra listen (1 eller 2)

INT heltal

 PRINT INT 3.8 ; udskriv 3 (heltalsdelen af 3.8)
PRINT INT RANDOM 100 ; tilfældigt heltal (0 <= x < 100)
PRINT INT “7” ; omdan strengparameteren til heltal

FLOAT

 ; konverter strengparameteren til kommatal
PRINT 2 * FLOAT “5.5” ; skriv 11.0

STR streng

 ; omdan talparameter til en streng
PRINT “Resultat: ” + STR 5 ; udskriv “Resultat: 5”
PRINT 10 * STR 5 ; udskriv 5555555555

SQRT kvadratrod

 PRINT SQRT 100 ; udskriv 10, kvadratroden af 100

SIN sinus

 PRINT SIN 90 * PI/180 ; udskriv 1.0 (sinus af 90° in radianer)

COS Cos

 PRINT COS 0 * PI/180 ; skriv 1.0 (sinus af 0° i radianer)

LOG10

 PRINT LOG10 100 ; Skriv 2.0 (titalslogaritmen af 100)

ROUND Afrund

 PRINT ROUND 3.8 ; skriv 4 (afrund 3.8)
PRINT ROUND RANDOM 100 ; tilfældigt heltal (0 <= x <= 100)

ABS Abs

 PRINT ABS -10 ; skriv 10, den absolute værdi af -10

COUNT Tæl

 PRINT COUNT “tekst” ; skriv 5, tegntælling af “tekst”
PRINT COUNT [1, 2, 3] ; skriv 3, listens størrelse

SET Sæt

 ; Konverter listen til et Python sæt
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ; skriv {4, 5, 6}
PRINT SET [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; skriv {1, 4, 5, 6, 9}, foreningsmængden
PRINT SET [4, 5, 6, 6] & SET [4, 1, 9] ; skriv {4}, fællesmængden
PRINT SET ([4, 5, 6, 6]) - SET [4, 1, 9] ; skriv {5, 6}, forskellen
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ^ SET [4, 1, 9] ; skriv {1, 5, 6, 9}, symmetrisk forskel

RANGE Interval

 ; Python-lignende liste-generering
PRINT LIST RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]

FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]
FORWARD i
LEFT 90
]

LIST Liste

 ; fjern gentagne elementer i en list med set and listekonvertering
PRINT LIST (SET [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; skriv [1, 3, 5, 2]

TUPLE

Konverter til Python tuple (fast liste)

 PRINT TUPLE [4, 5]

SORTED Sorteret

Den returnerer en sorteret liste.

 PRINT SORTED [5, 1, 3, 4] ; skriv [1, 3, 4, 5]

SUB Sub

Udskift tegnsekvenser med regex- (regulært udtryk) mønstre.

 PRINT SUB (“t”, “T”, “tekst”) ; print “Tekst”, ved at udskifte “t” med “T”
PRINT SUB (“(.)”, “\\1\\1”, “tekst”) ; print “tteekksstt”, ved at fordoble alle tegn

SEARCH Søg

Søg tegnsekvensmønstre med regex-mønstre.

 IF SEARCH (“\w”, "word") [ PRINT “Bogstav i ordet.” ]

FINDALL Find alle

Find alle tegnsekvenser i inputstrengen, der matcher det givne regex-mønster.

 PRINT FINDALL(“\w+”, “Hunde, katte.”) ; skriv [“Hunde”, “katte”], listen af ord.

MIN Min

 PRINT MIN [1, 2, 3] ; skriv 1, listens mindste element

MAX Maks

 PRINT MAX [1, 2, 3] ; skriv 3, det største element i listen

Farvekonstanter

 PENCOLOR “SILVER” ; vælg med navn
PENCOLOR [1] ; vælg med identifikatorer
PENCOLOR “~SILVER” ; tilfældig sølvfarve

Identifikator

Navn

0

BLACK Sort

1

SILVER Sølv(farvet)

2

GRAY/GREY Grå

3

WHITE Hvid

4

MAROON Rødbrun

5

RED Rød

6

PURPLE Lilla

7

FUCHSIA/MAGENTA Fuchsia-/magentarød

8

GREEN Grøn

9

LIME Limegrøn

10

OLIVE Olivengrøn

11

YELLOW Gul

12

NAVY marineblå

13

BLUE Blå

14

TEAL Blågrøn

15

AQUA turkis

16

PINK Pink

17

TOMATO tomatrød

18

ORANGE Orange

19

GOLD Guld

20

VIOLET Violet

21

SKYBLUE Himmelblå

22

CHOCOLATE Chokoladebrun

23

BROWN Brun

24

INVISIBLE Usynlig


Støt os venligst!