Finjustering af ordfuldførelse i tekstdokumenter

Hvis du ønsker at LibreOffice automatisk færdiggør de ord, som du ofte bruger, kan du forfine ordfuldførelsen ved at finindstille funktionen. Hvis du vil, kan du også gemme den aktuelle liste med indsamlede ord, så den kan bruges i næste session.

For at finindstille ordfuldførelsen skal du vælge Funktioner - Autokorrekturindstillinger - Ordfuldførelse og vælge mellem følgende indstillinger:

For at Indsætte et ekstra mellemrumstegn

Vælg Tilføj mellemrum.

Noteikon

Mellemrumstegnet bliver tilføjet efter du har skrevet det første tegn af det næste ord efter det automatisk fuldførte ord. Mellemrumstegn bliver ikke tilføjet, hvis det næste tegn er et skilletegn, såsom et punktum eller et linjeskift.


Vælge accepter-tasten

I rullelisten Accepter med kan du vælge tasten til at acceptere det foreslåede ord.

For at vælge det mindste antal tegn

Brug feltet Min. ordlængde til at bestemme det mindste antal tegn, et ord skal have for at blive indsamlet i listen.

Markere omfanget af indsamlede ord

Ryd afkrydsningen Når et dokument lukkes, så fjern de ord der er indsamlet fra dokumentet fra listen.

Nu er listen også gyldig i andre dokumenter, som du åbner. Når du lukker det sidste LibreOffice dokument, bliver ordlisten slettet.

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet, gælder listen kun så længe, det aktuelle dokument er åbent.

Hvis du ønsker at ordlisten eksisterer længere end den aktuelle LibreOffice session, skal du gemme den som et dokument som beskrevet i følgende afsnit.

For at bruge ordlisten fremover

Noteikon

Hvis indstillingen for automatisk stavekontrol er aktiveret, er det kun de ord, som genkendes af stavekontrollen, der bliver indsamlet.


Brug ordlisten for altid at starte med et bestemt sæt af tekniske begreber til ordfuldførelsen.

  1. Åbn det tekstdokument, der indeholder de udtryk, som du vil bruge til ordfuldførelse.

    Ordfuldførelsesfunktionen indsamler ordene.

  2. Vælg alle eller nogle af ordene på listen.

  3. Brug +C til at kopiere alle valgte ord til udklipsholderen. Indsæt fra udklipsholderen i et nyt dokument og gem det for at få en referenceliste med indsamlede ord.

    Senere kan du åbne referencelisten og automatisk opsamle ordene, så ordfuldførelse starter med et defineret sæt af ord.

Støt os venligst!