Nummerering og nummereringstypografi

Du kan tilføje nummerering til et afsnit manuelt eller med en afsnitstypografi.

note

If you want numbered headings, use Tools - Heading Numbering, instead of numbering manually.


For at sætte nummerering manuelt

For at anvende manuel nummerering klikker du på afsnittet og klikker så på ikonet Slå sorteret liste til/fra på værktøjslisten Formatering eller bruger rullefeltet ved siden af ikonet for at vælge et nummereringsformat.

note

Du kan ikke anvende manuel nummerering til afsnit, som er listet under "Specialtypografier" i vinduet Typografier og formatering.


tip

For at tilføje valgte afsnit til en eksisterende liste bruger du Formater ▸ Lister ▸ Tilføj til liste.


For at anvende nummerering med en afsnitstypografi

Afsnitstypografier giver dig større kontrol over den nummerering, du anvender i et dokument. Når du ændrer den listetypografi, der er tildelt en afsnitstypografi, anvendes nummereringsformatet i listetypografien automatisk på alle afsnit, der bruger afsnitstypografien.

  1. Vælg Vis - Typografier og formatering og klik så på ikonet Afsnitstypografier.

  2. Højreklik på afsnitstypografien som du vil føje nummerering til og vælg så Modificer.

  3. Klik på fanebladet Disposition og nummerering.

  4. I feltet Listetypografi vælger du den listetypografi, der skal anvendes.

  5. Klik på OK.

  6. Anvend afsnitstypografien på de afsnit, hvor du vil tilføje nummerering.

Ændring af et listeafsnits listeniveau

Støt os venligst!