Tilføj nummerering

For at tilføje nummerering til en liste

  1. Marker de(t) afsnit, hvor du vil tilføje nummerering.

  2. Gør et af følgende:

Ikonet Sorteret liste

Slå sorteret liste til/fra

tip

En afsnitstypografi kan konfigureres til at tilføje nummerering.


Fjernelse af afsnit fra en sorteret liste

For at fjerne nummerering vælger du de nummererede afsnit og klikker så på ikonet Sorteret liste eller ikonet Ingen liste på værktøjslinjen Formatering.

Formatering af en sorteret liste

For at ændre en nummereret listes formatering gør du et af følgende:

For at ændre hierarkiet i en sorteret liste klikker du på listen og bruger ikonerne på værktøjslinjen Punktopstilling.

note

Kopiering eller flytning af et element på en nummereret liste til en ny placering fortsætter listenummereringen. For at begynde en ny nummerering med det indsatte element klikker du to gange på Slå sorteret liste til/fra. Al formatering i det indsatte element nulstilles til standard.


Støt os venligst!