Rotering af tekst

You can only rotate text that is contained in a drawing object.

To illustrate this functionality we choose a text box in the example below.

You can choose whatever drawing object fits your need from the Drawing toolbar.

  1. Choose View - Toolbars - Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Select the Insert Text Box Icon Insert Text Box icon.

  3. Træk i dit dokument for at tegne tekstobjektet og skriv så din tekst.

  4. Click outside of the object to close the text box.

    Click on the text you entered.

  5. Click the Rotate Icon Toggle Object Rotate Mode icon on the Drawing Object Properties toolbar.

  6. Træk i et af hjørnehåndtagene på tekstobjektet.

tip

Du kan også højreklikke på tekstobjektet, vælge Placering og størrelse, klik på fanebladet Rotation, og indtast så en rotationsvinkel eller en ny position for objektet.


Støt os venligst!