Indsætte, redigere og sammenkæde rammer

En ramme er en beholder til tekst og grafik, som du kan sætte overalt på en side. Du kan også bruge en ramme til anvende kolonnelayout på tekst.

Indsætning af en ramme

  1. Vælg den tekst, som du vil inkludere i rammen.

  2. Choose Insert - Frame - Frame.

Redigering af en ramme

For at skjule tekst ved udskrivning

Enhver ramme i Writer kan indstilles til en tilstand, som tillader visning af teksten på skærmen, men hindrer udskrivning af teksten.

  1. Marker rammen (du ser de otte håndtag).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. In the Properties area, uncheck the Print check box and click OK.

Sammenkædning af rammer

Du kan sammenkæde rammer, så deres indhold automatisk flyder fra en ramme til en anden.

  1. Klik på kanten af en ramme, som du vil kæde. Markeringshåndtag fremkommer på kanterne af rammen.

  2. On the Frame bar, click the Link Frames Link Frames icon icon.

  3. Klik på rammen som du vil sammenkæde til.

Du kan kun sammenkæde rammer hvis:

Når du vælger en sammenkædet ramme, bliver en linje, som forbinder de forbundne rammer, vist.

note

Faciliteten Automatisk størrelse er kun tilgængelig for den sidste ramme i en række af kædede rammer.


Støt os venligst!