Ændre størrelse på rækker og kolonner i teksttabeller

Du kan ændre bredden af tabelceller og kolonner ligesom du kan ændre højden af tabelrækker.

Ikon

Du kan også inddele rækker og kolonner regelmæssigt ved at bruge ikonerne på værktøjsbjælken Optimer på værktøjslinjen Tabel.

Ændring af bredden på kolonner og celler

For at ændre bredden på en kolonne

Gør et af følgende:

Noteikon

Du kan specificere piletasternes adfærd ved at vælge - LibreOffice Writer - Tabel og træffe dine valg i området Tastaturadfærd.


For at ændre bredden af en celle

Hold nede og tryk derefter på venstre eller højre piletast

Ændre højden på en række

For at ændre højde på en række placerer du markøren i rækken og holder nede og trykker så på Pil op- eller Pil ned-tasten.

Ændre størrelse af en hel tabel

For at ændre bredde og højde af en tabel, skal du gøre et af følgende:

Tipikon

For at ombryde en tekst efter siderne på en tabel og for at placere to tabeller ved siden af hinanden skal du sætte tabellerne ind i en ramme. Klik inde i tabellen, tryk på +A to gange for at vælge hel tabellen og vælg så Indsæt - Ramme.


Noteikon

Tabeller indenfor HTML-sider tilbyder ikke alle de samme egenskaber og kommandoer som tabeller i OpenDocument format.


Modificering af rækker og kolonner med tastaturet

Fletning og opdeling af celler

Brug af linealer

Støt os venligst!