Ændre størrelse på rækker og kolonner i teksttabeller

Du kan ændre bredden af tabelceller og kolonner ligesom du kan ændre højden af tabelrækker.

Ikon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

Ændring af bredden på kolonner og celler

For at ændre bredden på en kolonne

Gør et af følgende:

note

Du kan specificere piletasternes adfærd ved at vælge - LibreOffice Writer - Tabel og træffe dine valg i området Tastaturadfærd.


For at ændre bredden af en celle

Hold nede og tryk derefter på venstre eller højre piletast

Ændre højden på en række

For at ændre højde på en række placerer du markøren i rækken og holder nede og trykker så på Pil op- eller Pil ned-tasten.

Ændre størrelse af en hel tabel

For at ændre bredde og højde af en tabel, skal du gøre et af følgende:

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

Tabeller indenfor HTML-sider tilbyder ikke alle de samme egenskaber og kommandoer som tabeller i OpenDocument format.


Støt os venligst!